FANDOM


Základna 2 spadá pod velení Hvězdné flotiy a je to Hvězdná základna.

V roce 2269, Commandér Spock navrhnul vzít Doctorku Janice Lester k základně 2 namísto Benecia kolonie. (TOS: "Turnabout Intruder")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.