FANDOM


(Vytvoření stránky)

Verze z 21. 5. 2020, 13:41

Zákon o ochraně ohrožených druhů byl federační zákon chránící ohrožené druhy. Týkal se druhů zařazených na Seznam ohrožených druhů.

Pokud by se plavidlo Hvězdné flotily setkalo s ohroženým druhem, protokol vyžadoval převoz tvora do xenologického zařízení nebo rezervace. Kapitán Hvězdné flotily, který by odmítl se tímto zákonem řídit, riskoval postavení před vojenský soud. (DIS: "Magic to Make the Sanest Man Go Mad")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.