Memory Alpha
Advertisement
United Earth logo
Romulan Star Empire 2379 logo

De Aarde-Romulan oorlog, ook bekend onder de naam Romulan oorlogen, was een groot interstellair conflict in de 22e eeuw tussen de troepen van de Verenigde Aarde en het Romulan sterrenrijk.

Aan beide zijden was er weinig over elkaar bekend. Zelfs na de oorlog tastten ze nog in het duister. In 2266 bestond er nog maar een beperkte hoeveelheid informatie over de oorlog en werd samengevat als: "De Aarde was van mening dat de Romulans oorlogszuchtig, wreed en verraderlijk waren. Alleen de Romulans weten wat ze van de Aarde denken."

De gebeurtenissen in het ENT Seizoen 4|vierde seizoen van Star Trek: Enterprise laten de mogelijkheid zien dat de Romulans meer informatie hadden over de mensen dan omgekeerd. Ze hadden het plan om verschillende rassen in het gebied tegen elkaar op te zetten en dat vergt enige informatie over de anderen.

In 2266 vertelde Spock dat er vooral atoomwapens gebruikt werden tijdens de Aarde-Romulan oorlog. Tevens waren de wapens primitief te noemen. Ook duidde hij de schepen aan als primitief en ze waren niet in ontworpen om gevangenen te nemen.

De Romulan sterrenschepen hadden een beschildering in de vorm van een roofvogel en deze traditie werd tot in de 23e eeuw nog steeds voortgezet. Tijdens de oorlog en de vredesonderhandelingen bestond er geen visuele communicatie tussen de twee grootmachten.

Onder de slachtoffers van de oorlog behoorden verschillende leden van de Stiles familie, waaronder ook ene kapitein Stiles. (TOS: "Balance of Terror")

De Slag om Cheron wordt gezien als de beslissende slag van de Aarde-Romulan oorlog. Beide kanten erkenden het feit dat de Aarde een grote overwinning had behaald en het Romulan leger een grote nederlaag had geleden. Binnen het Romulan rijk zou deze gebeurtenis tot in de 24e eeuw politieke gevolgen hebben. (TNG: "The Defector")

Na de Slag om Cheron onderhandelden de twee partijen via de subruimte radio over een verdrag. Hierbij werd een neutrale zone vastgesteld. Indien één van de partijen de Zone zou betreden zou dit gezien worden als een oorlogsdaad. De Aarde zette tenminste acht buitenpost stations op om de Romulans in de gaten te kunnen houden.

Vanuit het oogpunt van de mensheid in de 23e eeuw werd de Zone gezien als "een gebied tussen de planeten Romulus en Remus en de rest van de Melkweg..." Enkele mensen hadden na een eeuw vrede nog steeds een afkeer tegen de Romulans. Hieronder viel Lt. Stiles van de USS Enterprise.

Ondanks de houding van de mensheid hield de neutrale zone tot 2266 stand en werd het verdrag niet gebroken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het verdrag te goed werkte, omdat er geen enkel contact meer was tussen de Aarde en het Romulan sterrenrijk. Pas aan het midden van de 23e eeuw zou de patstelling doorbroken worden. (TOS: "Balance of Terror")

Oorlogen en conflicten op Aarde (pre-Federatie)
KruistochtenAmerikaanse revolutieAmerikaanse burgeroorlogEerste wereldoorlog
Tweede wereldoorlogBrush oorlogenAarde koude oorlogEugenetische oorlogen
Derde wereldoorlogAarde-Kzin oorlogenAarde-Romulan oorlog


Advertisement