Aardse meeteenheden worden gebruikt als de standaard meeteenheden binnen de Federatie.

  • Een centimeter is een SI lengte-eenheid en gelijk aan 1/100 van een meter.
  • Een kilogram is een SI massa-eenheid. De gram is een onderverdeling van een kilogram; één gram is 1/1000 kilogram.
  • Een kilometer is een SI lengte-eenheid (of hoogte).
  • Een meter is de fundamentele SI lengte-eenheid en is gelijk aan de afstand die licht aflegt binnen een vacuüm in 1/299792458 seconde.
  • Een uur is een tijdseenheid en bestaat uit 60 minuten of 3.600 seconden. Een uur is ongeveer 1/24 deel van een normale dag op Aarde.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Aardse_meeteenheid?oldid=83913"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.