Memory Alpha
Advertisement

Een astronomische eenheid (afgekort AE) is een meeteenheid op de interplanetaire schaal, grofweg gelijk aan de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de zon. Eén AE is daarmee gelijk aan 149.597.870,691 meter of 150 miljoen kilometer.

De intense energiewolk die door V'Ger gecreëerd werd was ongeveer 2 AE's in diameter. ("Star Trek: The Motion Picture")

Externe link: Astronomische eenheid op Wikipedia


Advertisement