Memory Alpha
Advertisement

Een barkeeper is iemand verantwoordelijk voor het schenken van dranken aan gasten in o.a. kroegen of een bar. Meestal gaat het hier om alcoholische dranken.

  • De Dixon Hill verhalen, geschreven tijdens de 1930s, bevatte tenminste twee barkeepers waar Dixon Hill informatie opdeed over bepaalde criminelen. Een daarvan was Rex die een klik had met Lwaxana Troi; de ander had info over Nicky the Nose. (TNG: "Manhunt"; "Star Trek: First Contact")
  • In 2153 ontdekte de bemanning van de Enterprise een groep mensen die een Skagaran kolonie hadden overgenomen. De barkeeper van de lokale saloon had enkele slaven tot zijn beschikking, waaronder Draysik. (ENT: "North Star)
  • In 2268 probeerde Cyrano Jones Antarean gloeiwater, Spican vlamjuwelen en tribbles aan een barkeeper op Deep Space K-7 te verkopen. De barkeeper bedankte wijselijk. Zijn bar werd later toch overspoelt door de snel vermenigvuldigende tribbles. (TOS: "The Trouble with Tribbles"; DS9: "Trials and Tribble-ations")

Bekende barkeepers[]

Advertisement