Memory Alpha
Advertisement
Voor de Spiegel universum tegenhanger, zie Benjamin Sisko (spiegel).
Benjamin Lafayette Sisko
Sisko2375
Benjamin Sisko in 2375
Ras: Mens
Geslacht: Man
Rang: Kapitein
Bondgenootschap: Federatie Starfleet
Vader: Joseph Sisko
Moeder: Sarah Sisko
Zus: Judith Sisko
Huwelijkse staat: Getrouwd
Vrouw: Jennifer Sisko (overleden)
Kasidy Yates-Sisko
Kinderen: Jake Sisko
Ander kind ongeboren
Geboortedatum: 2332
Geboorteplaats: New Orleans, Aarde
Acteur: Avery Brooks

Benjamin Lafayette Sisko was een beroemde Starfleet officier die een groot deel van zijn bekendheid heeft verworven door zijn zevenjarige commando op het ruimtestation Deep Space 9 in de Bajor sector. Na de ontdekking van het Bajoran wormgat werd hij onder het Bajoran volk bekend als de Afgezant van de Profeten. Hij vocht tegen de Borg in de Slag om Wolf 359 en was een hoofdrolspeler in de Dominion oorlog.

Jeugd[]

Sisko was geboren in New Orleans, Aarde in 2332. Zijn moeder was bezeten geweest door een Profeet, een niet lineair alien ras dat leefde in het, toen nog onbekende, Bajoran wormgat. De Profeet had Sarah Sisko gebruikt om er zeker van te zijn van de geboorte van Benjamin, die later de Afgezant van de Profeten zou worden.

Een jaar later verliet de Profeet het lichaam van Sarah, waarna zij haar zoon en man verliet. Joseph Sisko trouwde alweer redelijk snel hierna en zijn nieuwe vrouw gedroeg zich haar hele verdere leven als Benjamin's biologische moeder. (DS9: "Image in the Sand") Ze kregen later nog een dochter, Judith en twee zoons. (DS9: "Homefront")

Tijdens zijn jeugdjaren kregen Benjamin en zijn broers en zus veelvuldig kooklessen van hun vader aangezien hij van mening was dat het eten uit de replicators niet gezond was. Joseph had zijn eigen restaurant, Sisko's, waar alle kinderen in de zomer meewerkten. (DS9: "Homefront") Joseph noemde zijn kinderen zijn "smaak-testers" en stond erop dat het gezin gezamenlijk at. (DS9: "A Man Alone")

Als tiener had Benjamin een oogje op Neffie Beaumont. Ook had hij drie jaar verkering met Zoey Phillips. (DS9: "Paradise Lost")

Starfleet academie[]

In 2350 ging Benjamin studeren aan Starfleet academie. Tijdens de eerste paar weken transporteerde hij zichzelf elke avond terug naar New Orleans voor het familie diner. Hij studeerde om een ingenieur te worden. (DS9: "Homefront") Tijdens zijn stagejaar verrichtte hij een veldstudie op Sterrenbasis 137. Later noemde hij dit één van de beste ervaringen in zijn leven. (DS9: "The Ascent")

Cal hudson
Calvin Hudson, een goede vriend van Sisko

Tijdens zijn jaren op de academie raakte hij bevriend met Calvin Hudson. (DS9: "The Maquis, Deel I") Hij ontmoette hier ook zijn toekomstige mentor, Curzon Dax op Pelios station. (DS9: "Invasive Procedures")

Hij werd ook de kapitein van zijn academie worstelteam. (DS9: "Q-Less") Hij daagde ooit een Vulcan, Solok, uit voor een wedstrijd na een aantal drankjes. Hij verloor, werd vernederd en bleef hier jaren lang verbolgen over. (DS9: "Take Me Out to the Holosuite")

Nadat hij afgestudeerd was, terwijl hij wachtte op zijn eerste aanstelling, ontmoette Benjamin Jennifer. De twee werden verliefd en trouwden. (DS9: "Emissary") Hun zoon Jake werd geboren in 2355. (DS9: "A Man Alone")

Vroege carrière[]

Vroege stationeringen[]

Sisko werd op de USS Livingston herenigd met Curzon Dax. Ze dienden samen op dat schip en Dax werd Sisko's mentor. De twee bleven hierna goede vrienden. ("Invasive Procedures")

Uit de aflevering DS9: "The Wire" werd een scène geknipt waarin luitenant j.g. Sisko aangewezen was tot een Federatie ambassade op Romulus. Een Romulan van het keukenpersoneel, Stolpan, werd door de Tal Shiar opgepakt vanwege politieke ongepastheden. Sisko dacht dat hij onverslaanbaar was en wilde naar het Tal Shiar Hoofdkwartier gaan om Stolpan te bevrijden. Voordat Sisko zijn domme plan uit kon voeren riep Dax hem terug. Dax wist Sisko ervan te overtuigen dat hij daar niets te zoeken had, omdat Stolpan er niets aan zou hebben als ze beide in de gevangenis gingen zitten.

Benjamin diende later op de USS Okinawa tijdens de Federatie-Tzenkethi oorlog. ("The Adversary"). In deze tijd toonde hij meer interesse in scheepsontwerpen en boordwerktuigkunde gedeeltes dan in het commando van een sterrenschip. Kapitein Leyton zag echter veel mogelijkheden in de jonge Sisko en promoveerde hem tot luitenant-commandant, waardoor hij de eerste officier van het schip werd. ("Homefront")

Wolf 359[]

Wolf 359 4
De Slag om Wolf 359, aangericht door de Borg

Sisko werd overgeplaatst naar de USS Saratoga en diende daar als eerste officier. Zowel Jennifer als Jake woonden met hem samen aan boord van het schip. Aan het einde van 2366 was het schip in de buurt van de Aarde en werd opgeroepen om deel uit te maken van een vloot bij Wolf 359 om het Sol systeem te verdedigen tegen een Borg aanval.

De Slag om Wolf 359 was een bloedbad. 39 van de 40 sterrenschepen die zich daar verzameld hadden werden verwoest. De bemanning van de Saratoga moest het schip verlaten. Sisko kon zijn vrouw en zoon nog vinden, maar Jennifer was bij de aanval om het leven gekomen. Hij was gedwongen haar achter te laten aangezien het schip op het punt stond te bezwijken aan een warpkern breuk.

Tot in 2369 hield Sisko Jean-Luc Picard verantwoordelijk voor de dood van Jennifer, aangezien hij door de Borg geassimileerd was en als Locutus van Borg de aanval had uitgevoerd. ("Emissary")

Herstel[]

Sisko2367
Sisko als luitenant commandant in 2367

Sisko moest het verlies van zijn vrouw onder ogen zien en zou zijn zoon alleen moeten opvoeden. Hij kon zijn verdriet verwerken in zijn nieuwe aanstelling op de Utopia Planitia scheepswerf op Mars. (DS9: "Emissary") Hier werkte Benjamin aan het prototype van de USS Defiant, het eerste schip van een serie oorlogsschepen die de Federatie moesten verdedigen tegen de Borg. Nadat het werk vertraging opliep en er ontwerpfouten naar voren kwamen werd het project gestopt. (DS9: "The Search, Deel I", "Defiant")

Dit zorgde ervoor dat Benjamin op het punt stond om zijn aanstelling op te geven. Hij wilde op Aarde gaan werken aan ruimte-woonstations, maar had moeite met de beslissing om op te stappen. (DS9: "The Way of the Warrior") Kapitein Leyton, zijn voormalige bevelhebber nomineerde hem, toen hij dit hoorde, voor een commandopositie. Alsof het lot ermee speelde, promoveerde Starfleet hem toen tot commandant en stationeerde hem op Bajor, het thuis van de Profeten die voor zijn geboorte hadden gezorgd. Hij zou het commando krijgen over een oud erts verwerkingsstation, dat door de Cardassians gebouwd was tijdens hun bezetting, maar verlaten was na de terugtrekking. Onder bestuur van de Federatie werd het station omgedoopt tot Deep Space 9 (DS9). Het zou de verantwoordelijkheid van Benjamin worden om de Bajorans voor te bereiden op de toetreding tot de Federatie.

Sisko and Picard
Sisko wordt gebrieft door kapitein Picard

Hij kwam aan het begin van 2369 aan op het station en werd gebriefd door Jean-Luc Picard, de man die hij verantwoordelijk hield voor de dood van zijn vrouw. Hij vertelde Picard dat hij overwoog om op te stappen. Hij deed dit echter niet en aanvaardde het commando van het station. De bemanning van het station kwam beetje bij beetje aan, hij ontmoette toen zijn toekomstige vrienden, de Bajoran tussenpersoon Kira Nerys, de veiligheidschef Odo, dokter Julian Bashir en operatiechef Miles O'Brien. Hij werd ook herenigd met zijn oude vriend Dax, die nu in een nieuw gastlichaam had, Jadzia.

De situatie op Bajor was vijandig aangezien groepen onderling de macht wilden hebben in de nieuwe Bajoran voorlopige regering. Sisko vond uit dat er maar één manier was om alle groepen te verenigen en dat was door de hulp van geestelijke leider, kai Opaka in te roepen. Sisko ontmoette haar op een afgezonderde plaats op Bajor, waar zij hem vertelde dat hij de Afgezant was en voorbestemd was om de Bajoran wormgat te vinden, het thuis van de Profeten.

Sisko keerde terug naar het station en begon, met de hulp van Dax, alles wat bekend was over de hemelse tempel te bestuderen. Uiteindelijk vonden ze een ongebruikelijk gebied in de Denorios gordel. Toen ze erheen reisden waren ze verbaasd toen ze een kunstmatig wormgat ontdekten. Dax werd door de Profeten teruggestuurd, maar ze ontmoetten Sisko die het lineare bestaan aan hun uitlegde.

Tijdens het gesprek met de Profeten, werd hij gedwongen om met de dood van zijn vrouw in het reine te komen en keerde terug naar Deep Space 9. Hij vergaf Picard zijn daden als een Borg en vertelde hem dat hij in Starfleet zou blijven. Sisko kreeg nu de vreemde taak om het commando te voeren op een station met Bajoran officieren die hem als een religieus figuur zagen, de Afgezant. (DS9: "Emissary")

Deep Space 9[]

Leven aan de grens[]

Deep Space 9's plaats aan de opening van het Bajoran wormgat zorgde ervoor dat het een eersteklas handelspositie verkreeg. Er werden handelsbetrekkingen opgezet met het Gamma kwadrant aan de andere zijde en DS9 werd een vertrekpunt voor schepen en personen uit het gehele kwadrant. Sisko moedigde de Bajorans en handelaars op de Promenade aan om op het station te blijven, zodat DS9 een bloeiende gemeenschap kon worden. (DS9: "Emissary"). Hij keurde zelfs het opzetten van een school op het station goed. (DS9: "A Man Alone").

Deep space 9
Ruimtestation Deep Space 9

Sisko moest al zijn kennis gebruiken om een balans te vinden tussen commando, diplomatie, zijn privéleven en zijn nieuwe status als een Bajoran religieus figuur. Benjamin maakte het eerste contact met de Tosk, het eerste ras dat vanuit het Gamma kwadrant door het wormgat kwam in 2369. (DS9: "Captive Pursuit"). Hij voerde de verdediging van Dax voor de Klaestron regering en bewees haar onschuld. (DS9: "Dax"). Hij vocht in de oorlog tussen de Ennis en de Nol-Ennis op de planeet waar kai Opaka strandde. (DS9: "Battle Lines") De vriendschap die Jake opgebouwd had met Nog, een Ferengi jongen bleek een uitdaging voor hem te zijn. (DS9: "A Man Alone") De moeilijkste taken echter bleken de voorbereidingen van Bajor voor het leven in de Federatie en het omgaan met zijn titel als Afgezant te zijn.

Aan het einde van 2369 stegen de spanningen tussen Bajoran en Starfleet personeel. Wetenschappelijke bewijzen voor de achtergrond van het Bajoran wormgat stonden haaks op de religieuze opvattingen die het grootste gedeelte van het Bajoran volk aanhingen. Sisko had grote moeite de vrede te bewaren en het was op dit moment dat hij de eerste ontmoeting had met vedek Winn Adami. ("In the Hands of the Prophets")

Maanden later kwam het tot een uitbarsting op Bajor. Een terroristengroep, met de naam Alliantie voor globale eenheid, ook bekend als "The Circle", kwam in opstand met ondersteuning van de Cardassian unie en probeerde de relaties met de Federatie te verbreken. Starfleet was gedwongen om het station te verlaten, maar Sisko bleef achter en bewees de betrokkenheid van de Cardassians. Vrij snel hierna kwam de macht weer in handen van de Bajoran voorlopige regering. (DS9: "The Homecoming", "The Circle", "The Siege")

De Maquis[]

Sisko kreeg ook te maken met interne kwesties in de Federatie. Door het in 2370 gesloten Federatie-Cardassian verdrag kwamen een aantal kolonies in Federatie gebied onder Cardassian gezag. Veel kolonisten voelden zich door de Federatie in de steek gelaten en richtten als antwoord daarop de Maquis op, een terroristengroep die opereerde vanuit de Badlands. Sisko's oude vriend, Calvin Hudson, werd één van de leiders. Een aantal andere Starfleet officieren namen ontslag om ook van de Maquis lid te worden. Sisko voelde zich door deze officieren bedrogen, in het bijzonder door Calvin. (DS9: "The Maquis, Deel I", "The Maquis, Deel II")

EddingtonStarfleet
Michael Eddington

De Maquis zetten hun privé oorlog de volgende twee jaar voort en kregen meer steun van Federatie burgers. Starfleet officier Michael Eddington en een vrouw waarmee Ben omging, Kasidy Yates, begonnen de Maquis te steunen. Toen Sisko dit ontdekte voelde hij zich bedrogen door beide personen. Hij was gedwongen Kasidy te arresteren, maar Eddington ontsnapte. Sisko voelde dat Eddington zijn eed aan Starfleet had geschonden op dezelfde wijze als Cal dit had gedaan en zwoer hem te arresteren. (DS9: "For the Cause")

Na bijna een jaar zoeken naar Eddington werd Sisko door Starfleet van de zaak afgehaald. Hij was echter geobsedeerd geraakt om zijn voormalige officier te vinden en zette zijn werk voort om Eddington voor het gerecht te brengen. Nadat Sisko had gedreigd elke Maquis kolonie in de Gedemilitariseerde zone te verwoesten gaf Eddington zichzelf aan op Solosos III. (DS9: "For the Uniform")

Contact met de Dominion[]

Quark Sisko and Eris
Sisko wordt bij het eerste contact met de Jem'Hadar opgesloten

Aan het einde van 2370 maakte Sisko het eerste contact met de Dominion toen hij de Jem'Hadar tegen het lijf liep. Deze gebeurtenis zou zijn verdere carrière van bepalen. De Dominion verklaarde dat het Gamma kwadrant verboden gebied was voor rassen uit het Alfa kwadrant en vernietigde een aantal Starfleet schepen, samen met de kolonie op Nieuw Bajor. Sisko keerde terug naar DS9 met de wetenschap dat hij een sterke en gevaarlijke nieuwe vijand had ontdekt. (DS9: "The Jem'Hadar")

Sisko reisde naar de Aarde om Starfleet te informeren over de Dominion. Hij realiseerde zich dat Deep Space 9 de eerste defensielinie was in het geval van een Dominion aanval en overtuigde Starfleet commando ervan om het werk aan de in de mottenballen gelegde USS Defiant voort te zetten. Sisko keerde terug naar DS9 met het nieuwe oorlogsschip en en reisde naar het Gamma kwadrant om op zoek te gaan naar de Stichters. (DS9: "The Search, Deel I") Tijdens de missie werd de Defiant en de bemanning gevangen genomen door de Jem'Hadar en in een simulatie gezet om hun reactie te testen op een eventuele inval van de Dominion in het Alfa kwadrant. Er werd ontdekt dat de Stichters in feite vormverwisselaars waren, van hetzelfde ras als Sisko's veiligheidschef Odo. Odo dwong de Stichters om de bemanning van de Defiant te laten gaan en daarop keerden zij terug naar het station. (DS9: "The Search, Deel II") Sisko's psychologische evaluatie werd daar verplichte kost voor Vorta-agenten in de Dominion. (DS9: "To the Death")

Na vier jaar het commando te hebben gevoerd op Deep Space 9 werd Sisko in 2371 gepromoveerd tot kapitein. Kort hierna ontdekte Sisko dat de Stichters begonnen waren met een infiltratie binnen Starfleet en van enkele hoge officieren de plaats had ingenomen. Één van de Stichters stuurde Sisko op een missie naar de Tzenkethi grens en probeerde een nieuwe Tzenkethi oorlog uit te lokken. Sisko en zijn bemanning konden met succes de poging stoppen, maar het werd wel duidelijk dat er vormverwisselaar infiltranten in de Alfa kwadrant waren. (DS9: "The Adversary")

Stijgende spanningen[]

De vrees voor Dominion infiltranten spreidde zich voort door het Kwadrant. Toen de Cardassian regering omvergeworpen werd door de burger Detapa raad in 2372 vreesde het Klingon rijk een vormverwisselaar interventie. Een grote Klingon strijdgroep meerde aan bij Deep Space 9 met als doel Cardassian gebied. De Klingon kanselier Gowron vroeg Sisko om hulp van Starfleet bij de aanval op Cardassia prime. Sisko was gedwongen om het verzoek af te wijzen, waarop de Klingons zich terugtrokken uit de Khitomer akkoorden en er een einde kwam aan tientallen jaren van vrede. Benjamin moest nu zichzelf verdedigen tegen de Klingons en hielp de Cardassian regering om de Klingon aanval te overleven. Hij nam contact op met zijn, reeds lange, vijand gul Dukat en zorgde voor zijn redding en die van de nieuwe raad. De Klingons trokken zich terug, met het oog op een oorlog op twee fronten. De machtsverhoudingen in het Alfa kwadrant waren zich echter aan het wijzigen en speelde de Dominion precies in de kaart. (DS9: "The Way of the Warrior")

Sisko as a Klingon
Sisko met het uiterlijk van een Klingon

Er werd ontdekt dat er in feite een vormverwisselaar een hoge positie had binnen het Klingon rijk en in 2373 kreeg Sisko de opdracht om de bedrieger te ontmasker. Nadat Sisko na een cosmetische ingreep had ondergaan om op een Klingon te lijken, nam hij drie bemanningsleden mee naar de Klingon buitenpost Ty'Gokor om generaal Martok te ontmaskeren. De missie was een succes en het bracht de twee machten zichter bij elkaar. (DS9: "Apocalypse Rising")

Tijdens een reis in het Gamma kwadrant datzelfde jaar, kon Sisko een Jem'Hadar aanvalsschip in handen krijgen en bracht het schip naar Starfleet inlichtingendienst. (DS9: "The Ship") Kort daarop vormde de Dominion een alliantie met de Cardassian unie om een voet tussen de deur te krijgen in het Alfa kwadrant. Ze deden een poging om Deep Space 9, Bajor en de verzwakte Klingon en Federatie vloten in één slag te verwoesten, maar Sisko ontdekte hun plan en verijdelde het. Dit overtuigde de Klingon regering ervan dat ze de Khitomer akkoorden in ere moesten herstellen en Sisko gaf toestemming voor een permanente Klingon aanwezigheid op het station. Met de nieuwe aanwezigheid van de Dominion in het Alfa kwadrant was een oorlog echter onvermijdbaar. (DS9: "By Inferno's Light")

De Dominion oorlog[]

Toen de Dominion op een wekelijkse basis versterkingen begonnen te sturen, nam Starfleet de beslissing om de ingang van het wormgat met mijnen te beschermen. Sisko had het commando over het station in de daaropvolgende Tweede slag om Deep Space 9, de eerste aanval in de Dominion oorlog. Tijdens de laatste momenten van de slag hield Sisko een toespraak tegen de bewoners van het station, waarin hij hen vertelde hoe dol hij was op het station en beloofde hen terug te keren. De Dominion nam het station over, maar Sisko bracht een programma in de computer in, waarbij de hoofdcomputer van DS9 compleet verwoest werd. Sisko trok zich terug aan boord van de USS Defiant, maar liet zijn antieke honkbal achter; de nieuwe bevelvoerder op het station, gul Dukat, wist dat dit een teken van Sisko was dat hij uiteindelijk zou terugkeren. (DS9: "Call to Arms")

Battle of DS9 2
De Dominion valt aan

Benjamin voerde daarna drie maanden het commando op de Defiant, waarbij hij in talrijke gevechten met de Jem'Hadar en Cardassian strijdkrachten verwikkeld raakte. Hij kreeg het commando om zich terug te trekken tot Sterrenbasis 375 en kreeg het commando van een missie achter de vijandelijke linies om een ketracel-wit opslagfaciliteit te verwoesten. Sisko en zijn bemanning gebruikten hiervoor het een jaar eerder gestolen Jem'Hadar aanvalsschip en slaagden in de missie. (DS9: "A Time to Stand") Hun schip echter werd vernietigd en ze strandden op een planeet in Dominion gebied, samen met Jem'Hadar strijdkrachten. De Vorta die het commando had, Keevan, wist dat hij verslagen was en gaf zijn aanvalsplan aan Sisko prijs. Sisko was gedwongen de Jem'Hadar troepen te doden, ondanks protesten van zijn bemanning. (DS9: "Rocks and Shoals") Sisko's bemanning werd kort daarop gered door generaal Martok en Worf aan boord van de IKS Rotarran. (DS9: "Sons and Daughters")

Nadat ze de missie hadden volbracht werd Sisko gepromoveerd tot adjudant van vice-admiraal William Ross op Sterrenbasis 375. Hij moest vervolgens het commando van de Defiant overdragen aan Lt. Cmdr. Dax. (DS9: "Behind the Lines") Door gebruik te maken van zijn nieuwe invloed binnen Starfleet, kon Sisko een plan opzetten om Deep Space 9 weer terug te veroveren. Nadat hij te weten kwam dat het mijnenveld voor het wormgat gedeactiveerd zou worden, gaf hij het commando om de operatie direct uit te voeren. (DS9: "Favor the Bold") Hij had het commando over de Starfleet strijdkrachten tijdens de slag vanaf de Defiant en ging op weg naar DS9. Hij werd geconfronteerd met een armada van Dominion schepen toen het mijnenveld viel en hij gaf de Defiant het commando om fier ten onder te gaan. In een visioen van de Profeten kon hij hen ervan overtuigen de Dominion vloot te vernietigen. Sisko keerde daarop terug om het station weer terug te veroveren. (DS9: "Sacrifice of Angels")

USSHonshu
De USS Honshu

Na zijn nederlaag tijdens Operatie terugkeer werd gul Dukat krankzinnig en werd gevangen genomen. Hij werd gedwongen om terecht te staan voor zijn misdaden. Kapitein Sisko zou getuigen op zijn proces, maar hun transport, de USS Honshu, werd aangevallen door Cardassian strijdkrachten en verwoest. Ze ontsnapten in een shuttle en crashten op een nabije planeet. Daar werd Dukat's krankzinnigheid heviger en hij probeerde Sisko te vermoorden. Toen Sisko door de Defiant gered werd, ontsnapte Dukat met het dreigement dat hij iedere Bajoran zou doden. Vanaf dat moment was het voor Sisko "het is hem of mij". (DS9: "Waltz")

Enige tijd later vroeg Sisko aan Elim Garak om een opname te maken die ervoor zou zorgen dat het Romulan sterrenrijk in de oorlog betrokken zou raken. Benjamin worstelde met ethische bezwaren maar besloot uiteindelijk dat het de moeite waard was. De Romulans namen deel aan de oorlog en het tij keerde in het voordeel van de Federatie. (DS9: "In the Pale Moonlight")

Sisko werd uitgekozen om het commando te voeren in het eerste offensief in Dominion gebied aan het einde van 2374. De Eerste slag om Chin'toka was een succes, maar terwijl Sisko weg was, lukte het Dukat om het Bajoran wormgat te sluiten, waardoor Bajor afgesloten werd van de Profeten. Hij vermoordde bij zijn acties ook Jadzia Dax. Sisko voelde zich verantwoordelijk en besloot om een tijd verlof op te nemen om een manier te vinden het wormgat weer te openen. Ben en Jake keerden terug naar New Orleans en wisten niet of ze ooit nog terug zouden keren. (DS9: "Tears of the Prophets")

Na drie maanden op Aarde kreeg Sisko een visioen van het gezicht van een vrouw in het zand op Tyree. Hij reconstrueerde haar gezicht op een PADD en toen zijn vader dit zag herkende hij haar als Sarah Sisko, Ben's biologische moeder. Joseph besloot eindelijk om zijn zoon de waarheid te vertellen over zijn echte moeder en moedigde Benjamin aan om naar Tyree te reizen om de betekenis van zijn visioen te vinden. Hij vertrok samen met zijn vader, Jake en Ezri Dax, de nieuwe gastvrouw van de Dax symbiont. (DS9: "Image in the Sand") Op Tyree vond Sisko de Orb van de Afgezant die het Bajoran wormgat weer herstelde. Hij communiceerde ook met de Profeet die zich als zijn moeder had voorgedaan en kwam achter haar echte identiteit. Na de opening van het wormgat keerde het tij weer in het voordeel van de Federatie en Sisko keerde terug naar Deep Space 9. (DS9: "Shadows and Symbols")

Second Battle of Chin'toka 3
De USS Defiant wordt verwoest

Later dat jaar had Sisko het commando op de Defiant in de Tweede slag om Chin'toka. Het schip werd vernietigd door de nieuwe bondgenoten van de Dominion, de Breen confederatie. (DS9: "The Changing Face of Evil") Sisko kreeg hierna het commando over de USS São Paulo, die omgedoopt werd in USS Defiant. (DS9: "The Dogs of War") Hierna werkte hij mee aan het commando in de laatste aanval in Dominion gebied. De Slag om Cardassia was een succes, mede door de hulp van de Cardassian rebellie. Hierna kwamen Sisko, Admiral Ross en kanselier Martok samen in de ruïnes van Cardassia om de overwinning te vieren. Sisko was niet in een feeststemming, gezien de ravage die de Dominion had nagelaten na de Cardassian opstand. Hij keerde terug naar het station om zijn bemanning geluk te wensen in hun nieuwe stationering. (DS9: "What You Leave Behind")

De Afgezant[]

Aanvankelijke twijfels[]

Opaka
Kai Opaka

Bij Benjamin's eerste ontmoeting met kai Opaka in 2369 verraste ze hem met de aankondiging dat hij de voorspelde Afgezant van de Profeten zou worden. Aanvankelijk was hij sceptisch over haar boodschap en probeerde haar af te wimpelen door te verkondigen dat hij slechts een Starfleet officier was. Een religieuze rol in een cultuur zou botsen met zijn eed aan de Starfleet principes. Toen hij echter het Bajoran wormgat ontdekte en eerste contact maakte met de niet-lineaire levensvormen die de Bajorans kenden als de Profeten, werd hij minder sceptisch. Hij wees nog steeds zijn religieuze rol af, maar realiseerde zich dat het vermogen van de Profeten om buiten de tijd om te zien, hen de mogelijk moet hebben gegeven om informatie aan het Bajoran volk te verstrekken. Sisko vertelde de Profeten over het lineaire bestaan en werd uitermate belangrijk voor hen. Zij begonnen hem "De Sisko" te noemen. (DS9: "Emissary") De Bajorans begonnen elk jaar de komst van de Afgezant te vieren tijdens hun Ha'mara festival. (DS9: "Starship Down")

Later dat jaar ontmoette Sisko vedek Winn Adami voor de eerste keer tijdens een ideologisch conflict tussen de Bajorans en de Federatie op Deep Space 9. De vedek, die extreem-conservatief was, was er niet zeker van dat Sisko de Afgezant was. (DS9: "In the Hands of the Prophets")

In 2371 werd Sisko geconfronteerd met vedek Yarka, die hem vertelde dat hij een profetie had ontdekt waarin de Afgezant betrokken was bij de verwoesting van de Bajoran wormgat. Nadat hij Trakor's derde profetie had bestudeerd, negeerde hij de waarschuwingen van de vedek. Hij zette zijn werk voort aan een subruimte verbindingsstation via het wormgat naar het Gamma kwadrant. Majoor Kira Nerys raakte er echter steeds meer van overtuigd dat Yarka gelijk had. Ze interpreteerde de profetie als een referentie naar de drie Cardassian wetenschappers aan boord van DS9 en een komeet die ontdekt werd nabij het wormgat. De komeet was op koers naar het wormgat, waardoor het in zou storten. Sisko kon de komeet stoppen, maar liet onachtzaam silithium-spoorelementen ontsnappen, waardoor het wormgat constant een stukje geopend bleef. De reeks van gebeurtenissen vervulde uiteindelijk de derde profetie van Trakor, op de vernietiging van het wormgat na. Sisko raakte geïnteresseerd in andere Bajoran profetieën, maar bleef sceptisch over zijn rol als Afgezant. (DS9: "Destiny")

Het pad van de bestemming[]

Laansolarsailwormhole
Akorem Laan's lichtschip

Sisko bevond zich steeds op de scheidingslijn tussen het toegeven aan het Bajoran geloof en het afwijzen van hun verering. In 2372 kwam een oud historisch Bajoran lichtschip uit het wormgat tevoorschijn met aan boord de befaamde dichter Akorem Laan. Akorem had vermoedelijk het wormgat al eeuwen eerder ontdekt en was er al die tijd in gebleven. Sisko zag een kans om eindelijk zijn titel over te dragen en stond de dichter toe om de Afgezant te worden. Toen Akorem echter Bajor een weg op begon te sturen die niet in de stijl van de Federatie past, besloot Sisko om zijn titel aan te vechten. Hij begon de oude teksten te bestuderen en realiseerde zich dat veel van de profetieën naar hem verwezen en niet naar Akorem. De twee mannen reisden terug in het wormgat en ontmoetten de Profeten, die bevestigden dat Sisko in feite de Afgezant moest worden. Zijn stuurden Akorem terug naar zijn eigen tijd en wijzigden de tijdlijn, alhoewel iedereen zich de gebeurtenissen kon herinneren. Benjamin begon hierna zijn rol als Afgezant te omarmen.

Halverwege 2373 kreeg Benjamin een aantal pagh'tem'fars, Bajoran heilige visioenen, waarin de locatie van de verloren gegane stad B'hala aan hem werd geopenbaard. Hem werd ook de verwoesting van Bajor getoond na de toetreding tot de Federatie. Na zijn visioenen, adviseerde hij Bajor om op dat moment nog geen lid te worden, wat hem de woede van Starfleet commando opleverde. Sisko was gedwongen om geopereerd te worden toen de visioenen levensbedreigend werden. (DS9: "Rapture")

Toen Sisko het wormgat binnenging met een Dominion vloot achter zich aan na Operatie terugkeer, communiceerden de Profeten opnieuwe met hem. Ze weigerden om Sisko te laten sterven en vernietigden de Dominion vloot. Ze verwezen naar zijn leven als "het spel" en vertelden hem dat alhoewel hij "van Bajor" was, hij daar geen rust zou vinden. (DS9: "Sacrifice of Angels")

Sisko's maraal zakte langzaam weg en een paar maanden later dacht hij erover om zijn post te verlaten. De Profeten wisten dat hij veel werk had te doen op Bajor en zonden hem een nieuwe serie pagh'tem'far's, waarin hij het leven te zien kreeg van Benny Russell, een zwarte schrijver op Aarde in de 20e eeuw. De moeilijkheden die Benny had leidden ertoe dat Sisko zijn problemen nog eens overdacht, waarna hij besloot om op het station te blijven. (DS9: "Far Beyond the Stars")

Later dat jaar wakkerde Sisko onnadachtzaam de voorspelde Vergelding aan, de strijd tussen de Profeten en de Pah-wraiths. Zijn zoon werd bezeten door een Kosst Amojan en majoor Kira werd overgenomen door een Profeet. De uitkomst van de strijd was onbepaald doordat kai Winn tussenbeide kwam. (DS9: "The Reckoning")

Orb of time
De Orb van Tijd

Nadat Dukat een Pah-wraith had vrijgelaten in de Orb van overdenking in 2374 werd Sisko geconfronteerd met visioenen van zijn natuurlijke moeder. Hij reisde naar Tyree en ontdekte de Orb van de Afgezant, die het wormgat en de Orbs heropende. (DS9: "Image in the Sand", "Shadows and Symbols")

Sisko werd naar de Bajoran vuurgrotten geleid na de overwinneng in de Slag om Cardassia. Hier vond de laatste confrontatie plaats met de Pah-wraiths, in de vorm van Dukat. Sisko vernietigde het onheil brengende Boek van de Kosst Amojan en doodde Dukat. Hij werd meegenomen naar het Bajoran wormgat waar zijn werd pas was begonnen. (DS9: "What You Leave Behind")

Persoonlijk leven[]

Hobbies[]

Sisko genoot van koken, met dank aan zijn vader, en was een vermaarde kok; zijn specialiteit was Creools eten. (DS9: "A Man Alone") Hij speelde ook piano en had een geweldige zangstem. (DS9: "Image in the Sand", "Badda-Bing, Badda-Bang") Hij speelde Jokarian schaken en poker, maar kon slecht bluffen.

Volgens Nog was Saurian brandewijn het favoriete drankje van Benjamin. (DS9: "Treachery, Faith, and the Great River")

Odo ejecting sisco
Sisko wordt door Odo van het veld gestuurd

Sisko was een fan van honkbal en had diverse holosuite versie's van het spel, evenals een echte antieke honkbal. (DS9: "Emissary") Hij zat indertijd ook in het worstelteam van Starfleet academie. (DS9: "Q-Less")

Zijn meest ambitieuze tijdverdrijf echter was de bouw van een replica van een historisch Bajoran lichtschip. Sisko bouwde het schip helemaal zelf en gebruikte daarbij, behalve de kunstmatige zwaartekracht, alleen materialen waar de Bajorans indertijd ook de beschikking over hadden. Het schip was ruimtewaardig en hielp mee te bewijzen dat de Bajorans al in de ruimte konden reizen eeuwen voordat de Cardassians zover waren. (DS9: "Explorers")

Sisko meets Kirk
Twee legendes ontmoeten elkaar

Een andere interesse van Sisko was geschiedenis. Hij verzamelde modellen van oude Starfleet schepen en oude Afrikaaanse kunst. (DS9: "The Search, Deel I") Hij was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de 21e eeuw, wat van pas kwam toen hij per ongeluk in het San Francisco terecht kwam in het jaar 2104. (DS9: "Past Tense, Deel I") Één van zijn helden was kapitein James T. Kirk, die hij in het echt kon ontmoeten toen hij per ongeluk in 2267 terecht kwam. (DS9: "Trials and Tribble-ations")

Relaties[]

Jennifer Sisko
Jennifer Sisko

Niet lang nadat hij van de academie afgestudeerd was in 2354, ontmoette hij Jennifer, zijn toekomstige vrouw, op Gilgo beach op Aarde. Benjamin liep met warme drankjes over het strand en ging even op Jennifer's badhanddoek staan om zijn voeten af te laten koelen. Toen Jennifer ontdekte dat hij een jonge vaandrig was, twijfelde ze of ze met hem moest uitgaan, aangezien haar moeder haar gewaarschuwd had voor jonge vaandrigs. Ze liet zich echter overhalen en haar moeder werd dol op Benjamin. De twee trouwden en hun zoon Jake werd een jaar later geboren.

Jennifer en Jake vergezelden Benjamin bij zijn aanstelling op de USS Saratoga. Toen het schip echter verwoest werd in een slag met de Borg, kwam Jennifer om het leven. (DS9: "Emissary")

De eerste vrouw waar Benjamin mee omging na de dood van zijn vrouw was Fenna. Hij ontmoette haar in 2370 op de Promenade van DS9 en was op slag verliefd. Later ontdekte hij echter dat Fenna slechts een projectie was van Nidell, een telepatische vrouw die getrouwd was met Professor Gideon Seyetik. (DS9: "Second Sight")

Tijdens twee reizen naar het Spiegel universum ontmoette hij de spiegel versie van zijn overleden vrouw, Jennifer. Ook had hij kort een romantische ontmoeting met die spiegel versie van Jadzia. (DS9: "Through the Looking Glass", "Shattered Mirror")

KasidyYates2371
Kasidy Yates in 2371

Benjamin werd in 2371 aan Kasidy Yates voorgesteld door zijn zoon. De twee begonnen met elkaar af te spreken nadat ze een gemeenschappelijke interesse in honkbal hadden ontdekt. (DS9: "Family Business") Sisko was echter gedwongen haar in 2372 te arresteren nadat ze voorraden had gesmokkeld voor de Maquis. Nadat Kasidy haar straf had uitgezeten keerde ze een jaar later terug naar Deep Space 9 en de twee zetten hun relatie voort. (DS9: "Rapture")

Ze verloofden zich in 2375. (DS9: "Penumbra") De Profeten waarschuwden Benjamin dat ze niet voorbestemd waren om hetzelfde pad te bewandelen, waardoor Benjamin het huwelijk afblies; hij gaf echter toe en ze trouwden tijdens een kleine ceremonie onder leiding van Admiral William Ross. (DS9: "Til Death Do Us Part") Kort hierna raakte Kasidy zwanger. (DS9: "The Dogs of War") Nadat hij door de Profeten naar het Bajoran wormgat was gevoerd, verscheen hij voor Kasidy in een visioen waarin hij haar vertelde dat hij op een dag terug zou keren en dat hij van haar hield. (DS9: "What You Leave Behind")

Jake[]

JakeSisko2369
Jake Sisko

Benjamin's zoon Jake werd in 2355 geboren. Hij herinnerde zich dat hij voor Jake als baby zorgde en keek met liefde op deze periode terug. (DS9: "The Abandoned"). Tegen de tijd dat Jake een tiener was had Benjamin zijn voorliefde voor honkbal als op zijn zoon overgebracht. Samen keken ze naar holo-recreaties van beroemde wedstrijden en speelden het spel zelf. (DS9: "Emissary")

Op DS9 maakte Benjamin zich aanvankelijk zorgen over de vriendschap die Jake met Nog opbouwde, aangezien het leek alsof Nog Jake altijd in moeilijkheden bracht. Toen Benjamin Nog leerde lezen, begon hij echter de voordelen te zien van hun vriendschap en liet het verder zo. (DS9: "The Nagus") In 2370 vertelde Jake zijn vader dat hij geen ambities had om in zijn vader's voetsporen te treden in Starfleet. Benjamin vatte dit nieuws goed op en gaf Jake zijn zegen, op voorwaarde dat hij wel met ambitie zijn gekozen richting volgde. (DS9: "Shadowplay")

Benjamin begon zich in 2370 zorgen te maken toen Jake's eerste vriendin, Mardah, een dabo meisje bleek te zijn. ("Playing God"). Toen hij haar ontmoette bleken zijn zorgen onterecht te zijn , aangezien ze uitermate aardig was. Hij begon kanten van Jake te zien die voor Benjamin onbekend waren. (DS9: "The Abandoned")

Toen Jake zich begon te concentreren op zijn carrière als schrijver, zag Benjamin zijn zoon langzaam van zich verwijderen. Af en toe dwong hij Jake om met hem mee te gaan: op een reis naar het Gamma kwadrant, de testvlucht van Benjamin's Bajoran lichtschip en tijdens een subruimte omkering van het Bajoran wormgat. (DS9: "The Jem'Hadar", "Explorers", "The Visitor"). In 2373 vertrok Jake van thuis en werd een kamergenoot van Nog, die tegen die tijd een Starfleet kadet was geworden. (DS9: "The Ascent")

Tijdens een ongeluk op de Defiant in 2372 raakte Benjamin voor meer dan dertig jaar verstrikt in subruimte. Gedurende deze tijd raakte Jake geobsedeerd om een manier te vinden om zijn vader terug te brengen. Uiteindelijk offerde hij zijn eigen leven op om Benjamin terug te laten keren naar het moment van het ongeluk. (DS9: "The Visitor"). Toen Jake later dat jaar langzaam aan werd gedood door Onaya, ontdekte Benjamin haar ware identiteit en redde zijn zoon. (DS9: "The Muse")

Toen de Dominion de macht overnam op Deep Space 9 in 2374 besloot Jake om achter te blijven. Benjamin verzette zich hiertegen, maar wist dat Jake een volwassen man was die in staat was om zijn eigen beslissingen te nemen, hoe gevaarlijk dan ook. (DS9: "Call to Arms") Benjamin moest echter wel aan zijn eigen, enorme boze, vader uitleggen waarom hij Jake had achtergelaten. (DS9: "A Time to Stand")

Jake voelde zich slecht na de verdwijning van zijn vader. Hij werd echter getroost door Kasidy en kolonel Kira Nerys, die ervan overtuid waren dat Benjamin terug zou keren. (DS9: "What You Leave Behind")

Vriendschappen[]

Academie vrienden[]

Benjamin ging naar de academie met een Benzenite, genaamd Laporin en Quentin Swofford, die beiden sterrenschip kapiteins zouden worden. (DS9: "Apocalypse Rising")

Zijn naaste vriend tijdens zijn vroege carrière was Calvin Hudson. Sisko en Hudson waren samen naar de academie gegaan en bleven hierna vrienden. De Sisko's en Hudsons gingen vaak samen met de familie op vakantie. Ze woonden tijdens zo'n vakantie eens het Mazurka Festival bij op de Nieuw Berlijn kolonie. Ook kampeerden ze op Itarnish III, wat ze beschouwden als één van hun beste vakanties. (DS9: "The Maquis, Deel I"). Toen Hudson Starfleet verliet en zich aansloot bij de Maquis voelde het alsof Cal hem persoonlijk bedrogen had. Hij liet Hudson ontsnappen, maar beëindigde hun twintigjarige vriendschap. (DS9: "The Maquis, Deel II")

Dax[]

CurzonDax2368
Curzon Dax

Benjamin's mentor tijdens zijn jonge dagen was de Trill ambassadeur Curzon Dax. Nadat hij Dax had ontmoet op Pelios station in de 2350s bleven Dax en Sisko hechte vrienden voor bijna twintig jaar. Dax woonde Sisko's vrijgezellenfeestje bij in 2354 en met z'n tweeën brachten ze vaak een bezoek aan Risa. (DS9: "Invasive Procedures") Toen Curzon in 2367 overleed werd zijn symbiont doorgegeven aan een vrouw met de naam Jadzia. Ondanks het "andere" uiterlijk bleef hij haar "oude man" noemen. (DS9: "Emissary") Alhoewel het aanvankelijk moeilijk was om aan het nieuwe uiterlijk van Dax te wennen, werden Jadzia en Sisko opnieuw hechte vrienden. (DS9: "A Man Alone")

Sisko beschouwde Jadzia als snel als één van zijn beste vrienden. Er zijn tenminste twee gevallen bekend, waarbij Jadzia in levensgevaar was, waarbij hij alles op alles zette om haar te redden. (DS9: "Invasive Procedures", "Equilibrium") Toen Jadzia haar huwelijk met Worf afblies in 2374 was het Sisko die haar kon overtuigen toch door te gaan met de voorbereidingen. (DS9: "You Are Cordially Invited...")

SiskoAndDax2374
Sisko en Jadzia Dax in 2374

Jadzia werd later dat jaar vermoord door gul Dukat en Sisko moest opnieuw afscheid nemen van Dax. Sisko vertelde haar dat hij haar juist nu nodig had en betreurde het diep dat ze er niet meer was. (DS9: "Tears of the Prophets")

De Dax symbiont leefde echter verder in het lichaam van Ezri Tigan. De nieuwe Ezri Dax spoorde Sisko op op Aarde en hielp hem bij de ontdekking van de Orb van de Afgezant. (DS9: "Shadows and Symbols") Dax keerde uiteindelijk terug naar Deep Space 9 en zette haar vriendschap met Sisko voor de derde keer voort. (DS9: "Afterimage")

De bemanning van Deep Space 9[]

Sisko bouwde hechte relaties op met de bemanning van Deep Space 9. Behalve Dax werden ook Kira Nerys, Miles O'Brien, Worf, Odo, en Julian Bashir goede vrienden van hem. Hij nodigde de officieren soms uit voor een etentje in zijn kamer. (DS9: "Equilibrium") Hij moest wel vaak de grens tussen vriend en commando officier trekken. Als één van zijn vrienden wat fout deden moest hij hen daar toch voor straffen.

In eerste instantie was Sisko niet blij met een van Jake's vrienden, namelijk de jonge Ferengi Nog. Uiteindelijk brak het ijs tussen beiden en begon Sisko de Ferengi te waarderen. Nog vroeg aan Sisko of hij hem kon helpen om op de Starfleet academie te komen. Nadat Sisko zag dat Nog echt een Starfleet officier wilde worden besloot hij hem te helpen. (DS9: "Heart of Stone") Toen Nog terugkeerde naar DS9 om stage te lopen wilde Sisko dat hij meer tijd met Jake op zou trekken, omdat hij hoopte dat Jake er meer discipline van zou krijgen. (DS9: "The Ascent") Nog behoorde later tot de bemanning van de USS Defiant en werd een waardevol lid voor Sisko. (DS9: "Call to Arms")

Sisko verzamelde in 2375 zijn bemanning voor een honkbal wedstrijd tegen een team van Vulcans. Sisko's team, genaamd de Niners, verloor van de Vulcan Logicians, maar de wedstrijd bracht de bemanning dichter bij elkaar. (DS9: "Take Me Out to the Holosuite") Later dat jaar nam Sisko ook deel aan het duveltje-in-een-doosje programma met Vic Fontaine en zijn bemanning. Sisko hielp met het terugveroveren van Vic's lounge nadat deze overgenomen was door de maffia. (DS9: "Badda-Bing, Badda-Bang") Sisko verzamelde zijn bemanning nog een laatste keer in Vic's na het einde van de Dominion oorlog. (DS9: "What You Leave Behind")

Chronologie[]

2332
Geboren New Orleans, Aarde.
2333
Moeder, Sarah Sisko vertrekt.
2350
Gaat studeren aan Starfleet academie.
2351
Brengt zijn stagejaar door op Sterrenbasis 137.
2354
Studeert af van Starfleet academie; trouwt met Jennifer Sisko.
2355
Zoon, Jake Sisko, geboren.
Eind 2350s
Dient aan boord van de USS Livingston; gepromoveerd tot luitenant.
Begin 2360s
Dient aan boord van de USS Okinawa; gepromoveerd tot luitenant commandant.
Midden 2360s
Dient aan boord van de USS Saratoga.
2366
Slag om Wolf 359; vrouw komt om; overgeplaatst naar het Utopia Planitia scheepswerf; werkt aan het Defiant-klasse ontwerp project.
2369
Gepromoveerd tot commandant; krijgt het commando over Deep Space 9; ontdekt het Bajoran wormgat, wordt de Afgezant.
2371
Ontmoet Kasidy Yates; gepromoveerd tot kapitein; krijgt het commando over het sterrenschip USS Defiant.
2373
Begint de Dominion oorlog.
2374
Ontvangt de Christopher Pike medaille van moed.
2375
Ontdekt de waarheid over zijn moeder en de Profeten; trouwt met Kasidy Yates; Dominion oorlog afgelopen; voegt zich bij de Profeten in de Bajoran wormgat.


Star Trek: Deep Space Nine reguliere personages
Julian BashirEzri DaxJadzia DaxKira NerysMiles O'Brien
OdoQuarkBenjamin SiskoJake SiskoWorf


Advertisement