Memory Alpha
Advertisement

Een beveiligingszone is een verboden gebied van de Xindi waarbij een installatie of locatie omgeven wordt door beveiliging. Het hoofdkwartier van de Xindi raad en ook het Azati prime systeem hoorden hierbij. (ENT: "Azati Prime" • "The Council")

Advertisement