Memory Alpha
Advertisement

De Brug van een sterrenschip bevindt zich meestal aan de bovenzijde van het schip en is het zenuwcentrum vanwaar het schip word bestuurd. De verschillende bedieningspanelen worden gewoonlijk door de hoofden der afdelingen bemand.

Starfleet brugontwerp[]

Vanaf de brug kan de kapitein de gehele operatie van het schip overzien. Zijn of haar positie is gewoonlijk in het middelpunt van de ruimte in directe lijn met het hoofdbeeldscherm. Het roer wordt vanaf de brug door de roerganger beheert; dit bedieningspaneel is gewoonlijk voor de positie van de kapitein gesitueerd. Ondersteunende besturingspanelen zijn verschaft voor communicatie, boordwerktuigkunde, wetenschappen, klimaatbeheersing en beveiliging.

Commando[]

De zetel van de bevelhebbende officier is gewoonlijk in het middelpunt van de ruimte gesitueerd met zicht op de belangrijkste bedieningspanelen en het hoofdbeeldscherm. Tot aan de 24e eeuw deed binnen Starfleet een brugofficier ook dienst als eerste officier. Vanaf toen werd deze positie toegekend aan een afzonderlijk hoofdofficier. Op de brug van sommige scheepsklassen, zoals op die van de Galaxy-klasse, is een derde stoel aanwezig voor een gast of de scheepsadviseur.

Roergang[]

Het bedieningspaneel van de roerganger is gewoonlijk in lijn tussen de zetels van de bevelhebbende officieren en het hoofdbeeldscherm geplaatst. Aan boord van 23e eeuw Starfleet schepen werden koers en snelheid door een roerganger en navigator uitgevoerd. Tegen de 24e eeuw, echter, waren beide posities in een enkele aanstelling, die van roerganger of "vluchtbeheerder", geëvolueerd waar verdere automatisering niet langer de aandacht van twee officieren vereiste.

Operaties[]

Galaxy class bridge conn ops
De operaties consoles op een Galaxy-klasse brug

Operaties aan boord vereisen dikwijls het in- en verdelen van middelen en materieel welke meerdere afdelingen aandoen. Als zodanig ontstaan gewoonlijk tegenstrijdige eisen. Het is de taak van de Operatiebeheerder deze strijdige belangen te rangschikken.

De aanstelling van de Operatiebeheerder ontstond uit een combinatie van 23e eeuwse posities. De meerderheid van de verantwoordelijkheden van de roerganger en navigator werden gecombineerd in de positie van roerganger, waar andere functies van het roerbedieningspaneel de verantwoordelijkheid werden van de Operatiebeheerder, zo ook communicatie en wetenschappen. (TNG: "Encounter at Farpoint")

Het bedieningspaneel van de Operatiebeheerder verschaft deze officier met een lijst van huidige activiteiten aan boord, welke hem of haar in staat stelt prioriteiten te stellen en materieel te verdelen.

Beveiliging[]

Galaxy class bridge security
Het veiligheidsstation in de handrailing op een Galaxy-klasse brug

Aan boord de meeste schepen functioneert het Hoofdbeveiliging ook als Tactische officier. Hij of zij overziet de veiligheid van schip en bemanning, en als zodanig zijn alle offensieve en defensieve systemen vanaf het bedieningspaneel van de dienstdoende beveiligingsofficier beschikbaar. Vaak is deze officier ook verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande communicatie.

Ondersteunende afdelingen[]

Elke brug benut over ondersteunende bedieningspanelen voor wetenschappen, boordwerktuigkunde, missie operaties en klimaatbeheersing. Deze panelen zijn bedoeld om de afdelingshoofden te ontzien van secundaire verantwoordelijkheden in tijden van crisis.

De bedieningspanelen voor wetenschappen en missie operaties bieden steun aan de Operatiebeheerder. Missie operaties is verantwoordelijk voor het overzien van secundaire- en landingsmissies, en het toezien op de naleving van het materieelbeheer als zodanig vastgesteld door de Operatiebeheerder. Vanwege de grotendeels automatisering van dit systeem wordt het bedieningspaneel voor klimaatbeheersing normaliter niet bemand. Echter wanneer het schip onder alarm condities opereert overziet een officier deze systemen om de overleving van de scheepsbemanning te garanderen.

Het boordwerktuigkundige bedieningspaneel stelt de Hoofdingenieur in staat vanaf de brug zijn of haar taken te vervullen.

Brug in de 22e eeuw[]

NX-klasse[]

  • Zie NX-klasse brug

Brug in de 23e eeuw[]

De meeste brugontwerpen in de tweede helft van de 23e eeuw hadden een vergelijkbare indeling met die van de opgewaardeerde Constitution-klasse, die de standaard werd in ontwerp en indeling.

Constitution-klasse[]

Oberth-klasse[]

Miranda-klass[]

Excelsior-klasse[]

Advertisement