Memory Alpha
Advertisement
Commodore onderscheidingstekens
Ent cdore.png
Starfleet
Ent cdore-sleeve.png
Starfleet mouw onderscheidingsteken
Tos cdore.png
Starfleet, 2260s
Tmp cdore.png
Starfleet, 2270s
Mov cdore.png
Starfleet pin 2280s, tot in de vroege 23e eeuw
Mov cdore-sleeve.png
Starfleet mouw onderscheidingsteken, 2290s

Commodore is een Starfleet rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. De commodore is de meest junior vlagofficier, onder de rang van admiraal (vaak ook onder schout-bij-nacht, maar senior aan de kapitein). Commodoren geven leiding aan vloten sterrenschepen, in tegenstelling tot de kapitein die alleen enkele schepen en eenheden onder zijn bevel heeft. In vergelijking tot andere rangensystemen staat deze rang gelijk aan de brigadier of brigadier generaal.

De rang van commodore werd door Starfleet zeker tot aan de 2270's gebruikt.

De rang lijkt in de 24e eeuw helemaal verdwenen te zijn, omdat er geen referenties naar zijn in TNG, DS9 of VOY.

Starfleet commodoren[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement