Memory Alpha
Advertisement
DaiMonBractor.jpg
DaiMon Bractor

DaiMon was een rang die gebruikt werd binnen de Ferengi alliantie. Een DaiMon stond bijna gelijk aan een Starfleet kapitein. De koper van deze rang kreeg vaak het commando over een Ferengi sterrenschip of kreeg een belangrijke politieke of militaire post toegewezen. (ENT: "Acquisition")

In zeldzame gevallen wordt de CO door de bemanningsleden "Leider" genoemd. (TNG: "Peak Performance")

DaiMons kregen toestemming van de alliantie om nieuwe handelsmogelijkheden te onderzoeken. Hieronder vielen onderhandelingen over nieuwe handelswegen of afspraken, waaronder ook piraterij. DaiMons mochten voor de gehele Ferengi alliantie spreken, misschien zelfs voor de Grote nagus. (TNG: "The Last Outpost" • "The Price")

Het was echter niet ongebruikelijk om winstmogelijkheden na te jagen die niet goedgekeurd waren door de alliantie. Als deze kans gemist werd verloor de DaiMon zijn leidende positie en zou zelfs door de overheid onteerd kunnen worden. (TNG: "The Battle" • "Rascals")

Bekende DaiMons[]

  • Bok
  • Bractor
  • Igel
  • Lurin
  • Orok
  • Solok
  • Tarr
  • Tog
  • Tye
Advertisement