Memory Alpha
Advertisement

Een dier is een meercellige levensvorm uit het koninkrijk Animalia. Normaal gesproken wordt deze term gebruikt om een niet-zelfbewuste levensvorm aan te duiden.

Gewervelden[]

  • Vissen
  • Reptielen
  • Amfibieën
  • Vogels
  • Zoogdieren

Ongewervelden[]

  • Zie: Ongewervelden

Zie ook[]

Advertisement