Wikia


Erster Weltkrieg
Een aanval van vermoedelijk Franse of Amerikaanse troepen
German Fokker airplane
Een Duitse Fokker

De Eerste wereldoorlog, ook wel De Grote oorlog genoemd, was een conflict dat hoofdzakelijk op het Europese vasteland op Aarde werd uitgevochten in het begin van de 20e eeuw.

De Centrale Mogendheden Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse rijk stonden tegenover Frankrijk, Rusland en hun bondgenoten Italië, Groot Brittannië en het Japanse rijk. In 1917, in het vierde jaar van de oorlog, ging Rusland over in de USSR en zocht naar vrede met de Centrale Mogendheden, terwijl de Verenigde Staten van Amerika zich in het conflict mengde tegenover hen.

Toen John Gill zichzelf de Führer van Ekos ging noemen droeg hij een ouderwets IJzeren Kruis als één van zijn Nazi medailles. (TOS: "Patterns of Force")

Toen Jonathan Archer de tijdlijn herstelde waren scènes uit de Eerste wereldoorlog te zien toen de tijdstroom zichzelf weer in lijn bracht. (ENT: "Storm Front, Deel II")

Toen Spock de slachtingen van de eerste drie wereldoorlogen op Aarde beschreef, merkte hij op dat in deze oorlog zes miljoen mensen om het leven waren gekomen. (TOS: "Bread and Circuses")

Oorlogen en conflicten op Aarde (pre-Federatie)
KruistochtenAmerikaanse revolutieAmerikaanse burgeroorlogEerste wereldoorlog
Tweede wereldoorlogBrush oorlogenAarde koude oorlogEugenetische oorlogen
Derde wereldoorlogAarde-Kzin oorlogenAarde-Romulan oorlog

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Eerste_wereldoorlog?oldid=82436"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.