Wikia


Het is niet bekend hoeveel Federatie-Cardassian verdragen er getekend zijn.

Aan het einde van de Federatie-Cardassian oorlog, laat in de 2350s of vroeg in 2360s, is er waarschijnijk een overeenstemming bereikt. Het meest bekende verdrag werd in 2370 getekend.

Het Federatie-Cardassian verdrag van 2370Edit

Dit verdrag zou het echte einde moeten zijn van de gewelddadigheden tijdens de oorlog. De belangrijkste Federatie onderhandelaar was admiraal Alynna Nechayev. Waarschijnlijk werden de grenzen van Federatie en Cardassian ruimte besproken en tevens werd de Gedemilitariseerde zone opgericht.

Binnen de Zone mochten beide kanten geen wapens, of militaire basissen plaatsen. De officiële grens werd zo gelegd dat verschillende werelden uitgewisseld werden. De kolonisten mochten op de planeten blijven, maar de meeste vertrokken, omdat ze vonden dat hun rechten geschaad waren. Deze onvrede leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Maquis. (TNG: "Journey's End", "Preemptive Strike"; DS9: "The Maquis, Deel I", "The Maquis, Deel II", )

Na de overname van de Cardassian unie door de Dominion bleef er niets over van het verdrag. Elke andere onderhandelingen vielen onder het vredesakkoord na de Dominion oorlog.

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Federatie-Cardassian_verdrag?oldid=94899"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.