Memory Alpha
Advertisement
FederationCouncil2286.jpg
De Federatie raadskamer in 2286
FederationCouncilOutside2286.jpg
Het Federatie raadsgebouw van buiten

De Federatie raad is de wetgevende macht van de Federatie. De raad heeft zijn hoofdzetel op Aarde, in 2286 kwam de raad bijeen in San Francisco. Zetels in de raad worden opgevuld door vertegenwoordigers van diverse Federatie leden.

Raadsleden[]

Lidmaatschap van de raad wordt beschouwd als een grote eer. T'Pau van Vulcan is de enige persoon die ooit, in 2266, een zetel geweigerd heeft. (TOS: "Amok Time")

De verkiezing van Federatie raadsleden was één van de taken die Bajor zou moeten vervullen voordat het lid kon worden van de Federatie. (DS9: "Rapture")

Jonathan Archer was vertegenwoordiger in de Federatie raad van de Verenigde Aarde van 2175 tot 2183 voordat hij verkozen werd tot de nieuwe president in 2184. (ENT: "In a Mirror, Darkly, Deel II")

In de 2360s was Jaresh-Inyo vertegenwoordiger van de planeet, Grazer, in de raad voordat hij tot president werd verkozen.

Raadsbeslissingen[]

  • In 2366 kwam de raad in spoedzitting samen toen een Romulan overloper informatie doorspeelde over een mogelijke Romulan invasievloot nabij Nelvana III. Er werd besloten dat de bemanning van de USS Enterprise-D, het Starfleet schip ter plaatse, moest aannemen dat alles wat Admirqal Alidar Jarok vertelde een leugen was. (TNG: "The Defector")
  • In 2370 legde de raad aan alle Federatie schepen een snelheidslimiet op van maximaal warp 5 binnen het gebied, behalve in noodgevallen. Deze limiet werd opgeheven toen er verbeteringen in de warpaandrijving werden aangebracht. (TNG: "Force of Nature")
Advertisement