Memory Alpha
Advertisement
Class J gas giant.jpg
Een Klasse J gasreus
QtahL class gas giant.jpg
Een Klasse 9 gasreus
Arkonian planet.jpg
Een gasreus van de Arkonians met drie manen
Detria system.jpg
De USS Enterprise-D bij de twee gasreuzen van het Detrian systeem

Een gasreus is een grote planeet, die geheel bestaat uit gassen. Gasreuzen hebben over het algemeen een zelfde soort samenstelling als sterren, maar het ontbreekt ze aan de massa om een kernfusie op te laten starten. Jupiter en Saturnus in het Sol systeem zijn voorbeelden van zulke gasreuzen. Jupiter was de eerste gasreus die door de mens ontdekt werd, alhoewel zijn echte eigenschappen pas eeuwen later werden ontdekt.

Gasreuzen hebben weinig waarde voor de Federatie of andere culturen aangezien ze weinig grondstoffen hebben die gewonnen kunnen worden. Ook is het praktisch onmogelijk om zulke planeten te koloniseren vanwege het ontbreken van een vast oppervlak. Over de jaren heen zijn er wel voorstellen gedaan om de grondstoffen te winnen, maar het is een gevaarlijk en onnodig proces vanwege de overvloedigheid aan planeten met een vaste kern waar wel grondstoffen kunnen worden gewonnen.

De mensheid heeft verschillende klasse gasreuzen:

Het Sol systeem bevat vier gasreuzen, maar deze zijn in ieder geval geen klasse 9 gasreuzen. Gasreuzen bevatten intense magnetische velden en veroorzaken unieke golfvormen. Door de hierop volgende EM storing ontstaat er een vreemd geluid. Travis Mayweather vertelde dat zodra ze langs gasreus kwamen zijn vader het geluid op de speakers van de ECS Horizon zette. (ENT: "Sleeping Dogs")

Overige referenties[]

  • In 2370 kwam de USS Raman vast te zitten in de atmosfeer van een gasreus, omdat de bemanning in een te lage baan wilde blijven. (TNG: "Inheritance")

Achtergrond informatie[]

  • Volgens Geoffrey Mandel's Star Trek: Star Charts zijn gasreuzen in te delen als klasse J planeten, met een ouderdom van 2 tot 10 miljard jaar. De diameter van een gasreus loopt uiteen tussen de 50.000 en 140.000 km en de atmosfeer bestaat uit meerdere lagen met diverse gassen, dichtheden en temperaturen. Gasreuzen zijn meestal te vinden in de koude zone van de ecosfeer van een ster. Het is bekend dat er op water-koolstof-gebaseerd leven voor kan komen.
Externe link: Gasreus op Wikipedia


Advertisement