Memory Alpha
Advertisement

Generaal-majoor (of Major-General) is een militaire rang.

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement