Memory Alpha
Advertisement
Starfleet hoofd onderofficier onderscheidingstekens
Cage chief.png
2250s
Tmp chief.png
2270s
Mov cpo.png
2280s
Tng chief.png
2350s (alle Chefs)
Tng cpo.png
2370s (twijfelachtig)

Hoofd onderofficier (Chief petty officer) is een onderofficier marine rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Een hoofd onderofficier bevindt zich boven een onderofficier (rang) en is de hoogste onderofficier rang in militaire organisaties zoals Starfleet. Deze rang is vergelijkbaar in hoogte met die van de hogere sergeant rangen. Personeel met deze rang wordt normaliter aangesproken als chef.

Alhoewel chefs lager in rang zijn dan de reguliere officieren, hebben ze veel meer ervaring en praktische kennis dan vaandrigs en luitenants. Er wordt van hun verwacht dat ze voor hen als een soort mentor optreden. Vandaar dat chefs vaak behoren tot de echte leiders en een Starfleet organisatie. chefs zijn in alle takken van Starfleet te vinden, maar bevinden zich meestal in boordwerktuigkunde.

Binnen de rang van hoofd onderofficier bevinden zich nog wel onderverdelingen als eerst en tweede klasse; hoofd onderofficiers van de hoogste onderverdeling worden aangeduid als hoofd onderofficier (senior) of hoofd onderofficier (master), die in een gesprek "senior chef" of "master chef" worden genoemd.

De rang van hoofd onderofficier kan teruggeleid worden naar Aarde, waar deze gebruikt werd door de marine van de Verenigde Staten van Amerika. ("Star Trek IV: The Voyage Home")

kapitein Kirk verwijst naar een "chef" die de transporter console bediend in de TOS aflevering "Charlie X", wat betekent dat deze rang op dat moment in Starfleet bestond.
Commodore Mendez praat met een "chef Humbolt" in het Computer Centrum op Sterrenbasis 11 in de TOS aflevering "The Menagerie, Deel I".

Zie ook[]

Bekende hoofd onderofficiers[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement