Memory Alpha
Advertisement
Hoofd onderofficier (senior) onderscheidingstekens
Mov scpo.png
2280s
Tng chief.png
2350s (alle Chefs)
Ds9 scpo.png
2370s

Hoofd onderofficier (senior) is in hiërarchie de tweede onderofficiersrang.

Advertisement