Wikia


House of Duras
Het familiewapen
Voor de Spiegel universum tegenhanger, zie Huis van Duras (spiegel).

Het Huis van Duras was één van de Grote huizen in het Klingon rijk die omstreeks 2366 grote invloed had op de Klingon politiek. Deze macht reikte zover dat de leider van het Huis, Duras, in 2367 overwogen werd voor de positie van kanselier in de Klingon hoge raad.

22e eeuwEdit

Een voorvader van dit huis was Duras, zoon van Toral. In 2153 kwam hij om het leven toen hij, in een slag met de Enterprise, Jonathan Archer gevangen probeerde te nemen op de grens van de Delphic expansie. (ENT: "Judgment", "The Expanse")

Verraad tegenover de RomulansEdit

In 2346 verraadde Ja'rod zijn volk tegenover de Romulans, door ze de codes te geven van de verdediging waarmee de Klingon kolonie op Khitomer beschermd werd. Toen het bewijs hiervan in 2366 aan het licht kwam probeerde de toenmalige kanselier K'mpec het Klingon rijk te behoeden voor een burgeroorlog door de schuld in de schoenen te schuiven van Mogh, de vader van Worf. Worf bestreed dit, maar toen hij achter de waarheid kwam besloot hij de verbanning te accepteren om de rust in het rijk te bewaren. (TNG: "Sins of the Father")

De verkiezing van de nieuwe kanselierEdit

Na de dood van K'mpec in 2367 was Duras, zoon van Ja'rod uit op het leiderschap van de Raad, waarbij hij tegenover Gowron kwam te staan. Toen Worf ontdekte dat zijn partner K'Ehleyr door Duras was vermoord, transporteerde hij onmiddellijk naar het schip van Duras en ging daar de strijd met hem aan. Duras was geen enkele partij voor Worf en werd door hem gedood. Hiermee kwam het Huis zonder leider te zitten, aangezien Duras geen wettige opvolger had, waardoor Gowron zijn plaats als kanselier in kon nemen. (TNG: "Reunion")

BurgeroorlogEdit

Lursa-toral-betor
Lursa, Toral en B'Etor

Enkele maanden later ontdekten de Duras' zusters Lursa en B'Etor echter dat Duras een onwettige zoon had, Toral. Alhoewel het nog maar een jongen was, werd hij de leider van het Huis van Duras en maakte hij vervolgens aanspraak op zijn vaders claim als leider van de Raad. De Scheidsrechter van Opvolging, Jean-Luc Picard, koos er echter voor om de claim van Toral af te wijzen, waardoor de raadsleden die loyaal waren aan het Huis van Duras zich terugtrokken uit de Raad. Dit was het begin van de Klingon burgeroorlog. Kanselier Gowron herstelde vervolgens de eer van Worf en zijn familie en legde het leven van Toral in Worf's handen. Deze koos er echter voor om het leven van de jongen te sparen, aangezien hij slechts een marionet was geweest in het spel van zijn tantes. (TNG: "Redemption, Deel I")

Alhoewel Toral letterlijk gezien de leider was, was de echte macht in het Huis in feite in handen van Lursa en B'Etor, die op hun beurt voor de Romulans werkten. Picard was in staat dit te bewijzen en kon de bevoorrading door de Romulans blokkeren. Hierdoor viel onmiddellijk te steun weg en konden de strijdkrachten van Gowron de overwinning voor zich opeisen. De Duras' zusters bleven echter doorgaan met hun privéstrijd tegen het rijk. (TNG: "Redemption, Deel II")

De Kohn-MaEdit

Lursa en B'Etor deden opnieuw van zich spreken op Deep Space 9 in 2369, toen ze bilitrium verkochten aan de Bajoran Kohn-Ma terrorist Tahna Los. Dit deden ze om hun nog immer doorgaande strijd tegen het rijk te financieren. Aangezien ze geen misdaad hadden begaan tegenover de Bajorans werden ze niet gevangen genomen en konden ze ongestraft doorgaan met hun zaken. (DS9: "Past Prologue")

Samenwerking met Tolian SoranEdit

Tolian Betor
Tolian Soran en B'Etor

In 2371 begon de samenwerking van Lursa en B'Etor met de El-Aurian wetenschapper Dr. Tolian Soran bij de diefstal van trilithium van de Romulans tijdens de ontwikkeling van een trilithium wapen. Ze namen luitenant commandant Geordi La Forge gevangen en gebruikten zijn VISOR om achter de schildmodulatie van de Enterprise-D te komen. De Enterprise raakte zwaar beschadigd toen de wapens van de Huis van Duras ongehinderd het schip konden treffen. Luitenant commandant Data kon echter het verhulapparaat op de roofvogel activeren waardoor de schilden uitgeschakeld werden. Hierna was één enkele fotontorpedo genoeg om het schip van Lursa en B'Etor te verwoesten, waarbij zij beiden omkwamen. Zij lachten echter het laatst aangezien de schade die zij op de Enterprise hadden aangericht leidde tot een scheur in de magnetische vergrendeling van de warpkern. Dit had een warpkern breuk tot gevolg die de secundaire romp verwoeste en de schotelsectie alleen achterliet. ("Star Trek: Generations")

Het zwaard van KahlessEdit

Toral, de zoon van Duras, werd verslagen in een gevecht met Worf in 2372 in het Gamma kwadrant toen hij Worf, Dahar meester Kor en Jadzia Dax aanviel op een planeet waarvan gedacht werd dat die eens het bolwerk was geweest van de Hur'q, rovers uit de oudheid waarvan beweerd werd dat ze het Zwaard van Kahless hadden gestolen. (DS9: "The Sword of Kahless")

LedenEdit

Klingon Grote huizen
AntaakD'GhorDurasGrilkaKonjahKorKozakMartokMo'KaiMoghNoggra

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Huis_van_Duras?oldid=93953"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.