Memory Alpha
Advertisement

Het Huis van Mogh was tot 2366 een invloedrijke familie en één van de Grote Huizen in het Klingon rijk. In dat jaar werden valse documenten opgesteld die zouden bewijzen dat Mogh het rijk aan de Romulans had verraden tijdens het Khitomer bloedbad van 2346. (TNG: "Sins of the Father")

  • In 2366 onderging Jeremy Aster, na de dood van zijn moeder, de R'uustai ceremonie en werd lid van het Huis van Mogh. (TNG: "The Bonding")
  • Na deze tweede ontering stond Kurn, die lid was van de Hoge Raad, op het punt om zelfmoord te plegen. Zijn broer Worf liet echter zijn geheugen wissen en vroeg aan Noggra, een vriend van de familie, om hem in huis op te nemen. (DS9: "Sons of Mogh")

Bekende leden[]

Klingon Grote huizen
AntaakD'GhorDurasGrilkaKonjahKorKozakMartokMo'KaiMoghNoggra


Achtergrond informatie[]

  • Klingon huizen worden normaliter vernoemd naar de nieuwe leider na de dood van de vorige. (DS9: "The House of Quark") Het is niet bekend waarom dat niet gebeurde met het Huis van Mogh. Het is mogelijk dat Worf dit uit respect voor zijn vader gedaan heeft of omdat hij een Federatie burger was.