Memory Alpha
Advertisement
Federation cloaking device.jpg
Het interfase verhulapparaat

Het interfase verhulapparaat was een geavanceerde versie van een verhulapparaat die het mogelijk maakte dat sterrenschepen door vaste materie en hoge energie velden konden vliegen. Een moleculaire fase omkeerder bracht het schip uit fase met het ruimte-tijd continuüm.

In 2358 ontwikkelde een tak van Starfleet Intelligence illegaal zo'n apparaat dat in strijd was met het Verdrag van Algeron. Dit verdrag verbood de Federatie expliciet het ontwikkelen van zulke technologie.

Het illegaal ontwikkelen en het feit dat er gerefereerd werd aan een "geheime afdeling van Starfleet Intelligence" suggereerde dat deze 'afdeling' Sectie 31 was. (ENT: "These Are the Voyages...")

Een test aan boord van de USS Pegasus verliep aanvankelijk succesvol, maar een storing die ervoor zorgde dat de temperatuur van de plasma tussenkoelers niet constant gehouden kon worden, veroorzaakte een explosie in Engineering. De bemanning, die het niet eens was met het schenden van het verdrag, sloeg daarna aan het muiten tegen Captain Erik Pressman. Starfleet Intelligence probeerde het incident in de doofpot te stoppen, maar de waarheid kwam aan het licht toen Presmann in 2370 het apparaat probeerde te bergen. (TNG: "The Pegasus")

Een aantal andere rassen hebben geëxperimenteerd of gebruiken interfase technologie:

  • De Romulans hebben geëxperimenteerd met een interfase generator om een interfase verhulling tot stand te brengen. Het experiment mislukte, waarbij het schip waarop het experiment werd uitgevoerd werd beschadigd. De Klingons hebben aan het begin van de 2260 een aantal test uitgevoerd, maar staakten het onderzoek na een aantal ongelukken. (TNG: "The Next Phase")
  • Interfase werd intensief gebruikt door de Srivani om hun wetenschappelijke experimenten te verbergen. (VOY: "Scientific Method")

Zie ook[]

  • Interfase
  • Moleculaire fase omkeerder
Advertisement