Memory Alpha
Advertisement

Het rangensysteem van de Jem'Hadar is gebaseerd op een numeriek systeem. Elke eenheid wordt gerangschikt d.m.v. oplopende nummers.

Eerste[]

Goranagar.jpg
Eerste Goran'Agar

Eerste is de hoogste rang die een Jem'Hadar kan bereiken. De Eerste draagt verantwoording af naar de Stichters en zijn Vorta commandant, en is zelf verantwoordelijk voor de andere Jem'Hadar onder hem. Aan boord van een Dominion oorlogsschip zijn de Vorta en de Eerste de enige die een virtueel afbeeldingsapparaat dragen.

Tweede[]

Araktaral.jpg
Tweede Arak'Taral

Tweede is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de tweede is in de rangschikking van het commando.

  • Tweede Arak'Taral ("Hippocratic Oath")
  • Tweede Ixtana'Rax, gedegradeerd van First ("One Little Ship")
  • Tweede Toman'torax ("To the Death")

Derde[]

Remataklan.jpg
Derde Remata'Klan

Derde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de derde is in de rangschikking van het commando.

Vierde[]

Virakkara.jpg
Vierde Virak'kara

Vierde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de vierde is in de rangschikking van het commando.

  • Vierde Limara'Son, gedegradeerd naar Sixth ("Rocks and Shoals")
  • Vierde Virak'kara ("To the Death")

Vijfde[]

Vijfde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de vijfde is in de rangschikking van het commando. (DS9: "One Little Ship")

Zesde[]

LamiraSon.jpg
Zesde Limara'Son

Zesde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de zesde is in de rangschikking van het commando.

  • Zesde Duran'Adar ("One Little Ship")
  • Zesde Limara'Son, gedegradeerd van Fourth ("Rocks and Shoals")

Zevende[]

Zevende is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de zevende is in de rangschikking van het commando.

  • Zevende Yak'Talon ("Rocks and Shoals")
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement