Wikia


Het rangensysteem van de Jem'Hadar is gebaseerd op een numeriek systeem. Elke eenheid wordt gerangschikt d.m.v. oplopende nummers.

EersteEdit

Goranagar
Eerste Goran'Agar

Eerste is de hoogste rang die een Jem'Hadar kan bereiken. De Eerste draagt verantwoording af naar de Stichters en zijn Vorta commandant, en is zelf verantwoordelijk voor de andere Jem'Hadar onder hem. Aan boord van een Dominion oorlogsschip zijn de Vorta en de Eerste de enige die een virtueel afbeeldingsapparaat dragen.

TweedeEdit

Araktaral
Tweede Arak'Taral

Tweede is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de tweede is in de rangschikking van het commando.

DerdeEdit

Remataklan
Derde Remata'Klan

Derde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de derde is in de rangschikking van het commando.

VierdeEdit

Virakkara
Vierde Virak'kara

Vierde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de vierde is in de rangschikking van het commando.

VijfdeEdit

Vijfde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de vijfde is in de rangschikking van het commando. (DS9: "One Little Ship")

ZesdeEdit

LamiraSon
Zesde Limara'Son

Zesde is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de zesde is in de rangschikking van het commando.

  • Zesde Duran'Adar ("One Little Ship")
  • Zesde Limara'Son, gedegradeerd van Fourth ("Rocks and Shoals")

ZevendeEdit

Zevende is de rang van een Jem'Hadar soldaat die de zevende is in de rangschikking van het commando.

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Jem%27Hadar_rangen?oldid=96941"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.