Memory Alpha
Advertisement
Kapitein onderscheidingstekens
Ent capt
Starfleet
Tos capt
Starfleet, 2260s-2270s
Mov capt
Starfleet, 2280s tot begin van de 23e eeuw
Tng capt
Starfleet, 2350s-heden
29th capt
Starfleet, 29e eeuw
Mirror capt
Terran Starfleet, Spiegel universum

Kapitein (Captain) is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt.

Marine-kapitein[]

Als een traditionele marine rang is kapitein de hoogste line officer rang, meestal toegekend aan de bevelhebbers op sterrenschepen. Deze marinerang is gelijk in hoogte aan de infanterie rang van kolonel, de commandant-rang van het Romulan sterrenrijk, de Cardassian unie-titel gul en de quasi-militaire rang van DaiMon uit de Ferengi alliantie.

Op sterrenschepen wordt de term kapitein vaak gebruikt als aanroep van de bevelvoerder. Volgens marine-tradities wordt de bevelvoerder van een schip altijd op de brug aangesproken met kapitein, ook al heeft deze in werkelijkheid een lagere rang.

Kapiteins van sterrenschepen moeten in staat zijn om zelf beslissingen te nemen die de Federatie en duizenden levens kunnen beïnvloeden, aangezien ze vaak honderden lichtjaren van hun leidinggevenden verwijderd zijn.

Een kapitein die een grote mate van verantwoordelijk draagt of wordt soms de titel van vloot-kapitein gegeven, alhoewel deze titel puur ceremonieël is en geen daadwerkelijke hogere rang aanduid.

Leger-kapitein[]

Als infanterie-rang in een militaire organisatie staat een kapitein onder de rang van majoor en boven die van eerste luitenant. In vergelijking met marine-rangen is het gelijk aan die van senior luitenant. Een kapitein heeft een compagnie onder zijn bevel staan, die bestaat uit 100 tot 300 militairen.

In het Duitse leger uit de Tweede wereldoorlog werd deze rang aangeduid met Hauptmann (hoofdman), maar bij de SS werd deze rang Hauptsturmführer (hoofd storm leider) genoemd. Het rangonderscheidingsteken bestond uit een zwart vierkant met drie zilveren pips in een diagonale lijn met twee strepen eronder. (VOY: "The Killing Game, Deel I en II", ENT: "Storm Front, Deel I en II")

De Bajoran militie, die ook legerrangen gebruikt, zou een kapitein rang moeten hebben volgens de Star Trek Encyclopedia, alhoewel ze nooit in canon producties zijn genoemd.

In 2364 nam de Q-entiteit het uiterlijk van een USMC kapitein aan toen hij de confrontatie aanging met kapitein Picard. (TNG: "Encounter at Farpoint")

In een holodek simulatie van een Nazi campagne in Frankrijk stond de bemanning van de USS Voyager tegenover een groep holografische Duitsers uit de 1940s. Chakotay had de rol van een Amerikaanse legerofficier met de naam Miller. (VOY: "The Killing Game, Deel I en II")

Bekende kapiteins[]

Alle posities zijn gegeven naar de laatste plaats waar de persoon deze rang had, dit kan verschillen van de huidige stationering.

Starfleet[]

  • Starfleet kapiteins
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement