Memory Alpha
Advertisement
Mudd-remastered.jpg
De USS Enterprise bij de planeet Mudd

In de planetaire classificatie, wordt klasse K gebruikt om een planeet te beschrijven die aanpasbaar is voor humanoïde bewoning door gebruik te maken van druk koepels en levenssystemen. Een voorbeeld van een klasse K planeet is Mudd. (TOS: "I, Mudd")

De Transjovian onderverdeling van deze klasse wordt gebruikt om planeten aan te duiden waar het klimaat een stuk onvriendelijker is, zoals Theta 116 VIII, met een oppervlakte temperatuur van onder de 0° Celsius en een atmosfeer die bestaat uit methaan, stikstof en vloeibaar neon. (TNG: "The Royale")

Planetaire classificatie
DHJKLMNTYoverige klassen


Advertisement