Memory Alpha
Advertisement
Kolonel onderscheidingstekens
US colonel.png
United States armed forces
Tal shiar colonel.png
Romulan, Tal Shiar
Bajoran colonel 2370.png Bajoran colonel 2375.png
Bajoran militie (2370 & 2375)
CS colonel.png
Confederatie Leger
Nazi colonel.png Nazi colonel epaulet.png
Tweede wereldoorlog-tijdperk SS & Ekos

Kolonel (Colonel) is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Kolonel is de hoogste lijn officier rang van een gevechtsorganisatie en bevindt zich tussen de generaal en majoor in. In vergelijking met marine rangen is deze rang gelijk aan die van kapitein, de commandant in het Romulan sterrenrijk, de Ferengi alliantie's DaiMon en de Cardassian unie's gul titel. Een kolonel heeft het commando over een brigade, een legereenheid die bestaat uit tenminste twee regimenten.

Sommige rangsystemen hebben een extra gradatie, luitenant-kolonel, die ligt tussen kolonel en majoor.

Deze rang bestaat in een soortgelijke vorm in vele culturen, zoals de Klingon defensiemacht en de United States armed forces op Aarde. Het onderscheidingsteken in de V.S. is een zilveren pin of een adelaar met in één klauw olijftakken en in de andere pijlen. Het Unie Leger tijdens de Amerikaanse burgeroorlog had een onderscheidingsteken op een gekleurde achtergrond, terwijl latere Amerikaanse strijdkrachten dit op een witte ondergrond hadden. Het teken bevond zich op de kraag of de schouder, waarbij de adelaars op beide kanten met de kop naar voren keken.

Bij kolonel Thaddius Riker waren de onderscheidingstekens niet zichtbaar, maar ze moeten blauw zijn geweest.

In het Confederatie Leger tijdens de Amerikaanse burgeroorlog droeg een kolonel drie vijfpuntige sterren op beide zijden van zijn kraag. (VOY: "The Q and the Grey")

In het Duitse leger tijdens de Tweede wereldoorlog droegen kolonels een enkele eikenblad op de kraag en twee metalen pips op de schouder. In het Duits was de titel Oberst en kolonels binnen de SS werden aangeduid met de titel Standartenführer. (TOS: "Patterns of Force"; VOY: "The Killing Game, Deel I")

In de Bajoran militie droeg een kolonel een zilveren Bajoran insigne op de kraag. (DS9 Seizoen 6 - Seizoen 7)

In de Romulan Tal Shiar droeg een kolonel een insigne bestaande uit een gouden driehoek met twee halve circels ernaast. (DS9: "The Die Is Cast")

Bekende kolonels[]

 • Kolonel Jim Bowie (Aarde, Texas militie)
 • Kolonel Shaun Geoffrey Christopher (Aarde, bondgenootschap onbekend)
 • Kolonel Davy Crockett (Aarde, Tennessee & Texas militie)
 • Kolonel Day Kannu (Bajoran militie)
 • Kolonel Grat (Tandaran leger)
 • Kolonel Green (Aarde, bondgenootschap onbekend)
 • Kolonel Anastasia Komananov (Aarde, KGB)
 • Kolonel Kira Nerys (Bajoran militie)
 • Kolonel Lenaris Holem (Bajoran militie)
 • Kolonel Lovok (Tal Shiar)
 • Kolonel M. March (Aarde, USAF)
 • Kolonel Q (Q continuüm)
 • Kolonel Stephen Richey (Aarde, USAF)
 • Kolonel Thaddius Riker (Aarde, Unie leger)
 • Kolonel West (Starfleet)
 • Kolonel Worf (Klingon rijk, rechter advocaat-generaal korps)
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement