Wikia


Luitenant onderscheidingstekens
Ent lt
Starfleet
Tos lt
Starfleet, 2260s-2270s
Mov lt
Starfleet, 2280s tot begin van de 23e eeuw
Tng lt
Starfleet, 2350s-heden
Vgr lt
Starfleet 24e eeuw voorlopig
29th lt
Starfleet, 29e eeuw
Mirror lt
Terran Starfleet, Spiegel universum

Luitenant (Lieutenant) is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang ligt onder die van commandant en boven die van vaandrig. Bij de infanterie is dit de laagste officiersrang. Een luitenant heeft het bevel over een peloton, bestaand uit ongeveer dertig manschappen.

In Starfleet lag de rang van luitenant direct tussen vaandrig en commandant, Federatie Starfleet gebruikt aanvullende aanduidingen; luitenant j.g., luitenant en luitenant commandant. Dit is net zoals bij vele oudere diensten op Aarde. Van Starfleet luitenanten wordt verwacht dat ze daadkrachtige leiders en technische experts zijn en hun leidinggevende capaciteiten kunnen tonen in voorbereiding op de promotie naar een commandopost.

Bij diverse diensten op Aarde werd de rang van luitenant onderverdeeld in eerste luitenant en tweede luitenant, gelijk aan de marinerangen vaandrig en luitenant j.g..

In het Romulan sterrenrijk bestaat er eveneens een luitenant-rang en tevens een lagere aanduiding; onderluitenant.

Ook de Andorian rijkswacht uit de 22e eeuw gebruikte de rang van luitenant.

Het New Sydney politie bureau gebruikte eveneens deze rang. luitenant Fuchida was in 2375 één van de medewerkers. (DS9: "Prodigal Daughter")

De rang van luitenant wordt vaak gebruikt om van een andere rang een lagere onderverdeling te maken; voorbeelden zijn luitenant-kolonel en luitenant-generaal.

Bekende luitenantenEdit

Aarde en Federatie StarfleetEdit

Zie ook Starfleet luitenanten

Klingon defensiemachtEdit

AchtergrondEdit

Aangezien in TNG: "The Defector" wordt vastgesteld dat de Romulans een onderluitenant rang kennen, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ze ook de rang van luitenant kennen.

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Luitenant?oldid=95827"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.