Memory Alpha
Advertisement

Luitenant-generaal is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt.

Binnen de krijgsmacht is het een vlagofficier en derde generaal rang, tussen de generaal-majoor en generaal in. De luitenant generaal is gelijk in hoogte aan de vice-admiraal marinerang.

De rang bestaat ook in de krijgsmachten van onder andere de Verenigde Staten van Amerika, Groot Brittannië en Duitsland.

Bekende luitenant-generaals[]

  • Rex Denning
  • William T. Sherman
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement