Memory Alpha
Advertisement

Luitenant-kolonel is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang ligt onder die van kolonel en boven die van majoor. In vergelijking met marine-rangen is deze rang gelijk aan die van commandant. Deze rang wordt ook gebruikt in de Bajoran militie en heet daar veld kolonel.

In Nazi-Duitsland werd deze rang Oberstleutnant genoemd. In de SS werd de Oberstleutnant met een andere titel aangeduid, Obersturmbannführer. (ENT: "Storm Front, Deel I")

Bekende luitenant-kolonels[]

  • Veld kolonel Day Kannu, Bajoran werkte samen met de alliantie voor globale eenheid
  • Luitenant-kolonel George Armstrong Custer, VS 7e cavalerie regiment, VS leger
  • Luitenant-kolonel Fellini, 498ste luchtbasis, Amerikaanse luchtmacht
  • Luitenant-kolonel William B. Travis, cavalerie, Texas militie
  • Luitenant-kolonel Vosk, Na'kuhl werkte samen met de Duitse SS
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement