Wikia


Lieutenant onderscheidingstekens
Ent lt
Aarde Starfleet
Tos lt
Starfleet, 2260s-2270s
Mov lt
Starfleet, 2280s tot begin van de 23e eeuw
Tng lt
Starfleet, 2350s-heden
Vgr lt
Starfleet 24e eeuw voorlopig
29th lt
Starfleet, 29e eeuw
Mirror lt
Terran Starfleet, Spiegel Universum

Lieutenant (Luitenant) is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang ligt onder die van Commander en boven die van Ensign. Bij de infanterie is dit de laagste officiersrang. Een Lieutenant heeft het bevel over een peloton, bestaand uit ongeveer dertig manschappen.

In Aarde Starfleet lag de rang van Lieutenant direct tussen Ensign en Commander, Federatie Starfleet gebruikt aanvullende aanduidingen; Lieutenant junior grade, Lieutenant en Lieutenant Commander. Dit is net zoals bij vele oudere diensten op Aarde. Van Starfleet Lieutenants wordt verwacht dat ze daadkrachtige leiders en technische experts zijn en hun leidinggevende capaciteiten kunnen tonen in voorbereiding op de promotie naar een commandopost.

Bij diverse diensten op Aarde werd de rang van Lieutenant onderverdeeld in First Lieutenant en Second Lieutenant, gelijk aan de marinerangen Ensign en Lieutenant junior grade.

In het Romulan Ster Rijk bestaat er eveneens een Lieutenant-rang en tevens een lagere aanduiding; Sublieutenant.

Ook de Andorian Imperial Wacht uit de 22e eeuw gebruikte de rang van Lieutenant.

Het New Sydney politie bureau gebruikte eveneens deze rang. Lieutenant Fuchida was in 2375 één van de medewerkers. (DS9: "Prodigal Daughter")

De rang van Lieutenant wordt vaak gebruikt om van een andere rang een lagere onderverdeling te maken; voorbeelden zijn Lieutenant Colonel en Lieutenant General.

Bekende Lieutenants

Aarde en Federatie Starfleet

Zie ook Starfleet lieutenants

Klingon Defensie Macht

Achtergrond

Aangezien in TNG:"The Defector" wordt vastgesteld dat de Romulans een Sublieutenant rang kennen, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ze ook de rang van Lieutenant kennen.

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Luitenant?oldid=7121"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.