Memory Alpha
Advertisement
Luitenant commandant onderscheidingstekens
Tos lcdr.png
Starfleet, 2260s-2270s
Mov ltcmdr.png
Starfleet, 2280s tot begin van de 23e eeuw
Tng ltcmdr.png
Starfleet, 2350s-heden
Vgr ltcmdr.png
Starfleet 24e eeuw voorlopig
Mirror ltcmdr.png
Terran Starfleet, Spiegel universum

Luitenant commandant is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang ligt onder die van commandant en boven die van luitenant.

De Federatie Starfleet gebruikte deze rang eveneens, alhoewel de voorganger hiervan (Starfleet), geen rang had tussen luitenant en commandant. Het Terran Starfleet uit het Spiegel universum gebruikte deze rang in 2151, alhoewel de tegenhanger deze rang niet kende.

In Star Trek: The Magazine werd vastgesteld dat de kostuumafdeling van Star Trek: Enterprise geen onderscheidingsteken had voor luitenant commandant.
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement