Memory Alpha
Advertisement
Luitenant j.g. onderscheidingstekens
Tos ltjg.png
Starfleet, 2260s
Mov ltjg.png
Starfleet, 2280s tot vroeg in de 23e eeuw
Tng ltjg.png
Starfleet, 2350s-heden
Vgr ltjg.png
Starfleet 24e eeuw voorlopige lt. j.g.

Luitenant junior grade (luitenant j.g.) is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. De rang staat tussen de rangen van vaandrig en luitenant. De rang wordt voornamelijk door de Federatie Starfleet gebruikt, maar haar voorganger (waarvan de rangenindeling grotendeels is overgenomen) zou deze rang ook gehad kunnen hebben.

Het is onbekend of deze rang ook bij andere beschavingen bestaat. De Romulan rang van onderluitenant zou gelijk kunnen zijn.

Lijst van Starfleet luitenanten j.g.[]

Starfleet luitenanten

Voorlopig[]

Alternatieve tijdlijn[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement