Memory Alpha
Advertisement
Maco-major.png
MACO majoor rang onderscheidingsteken

Majoor is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang ligt onder die van kolonel en boven die van kapitein. In vergelijking met marine-rangen is deze rang gelijk aan die van luitenant commandant. Sommige rangensystemen gebruiken een toegevoegde rang, luitenant-kolonel die tussen majoor en kolonel in ligt.

Deze rang bestaat in een vergelijkbare vorm ook binnen het Romulan sterrenrijk en de Bajoran militie.

Sommige rangensystemen gebruiken de term majoor in combinatie met andere rangen om een andere hoogte aan te geven, zoals bijvoorbeeld majoor generaal of sergeant majoor.

Bekende majoors[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement