Memory Alpha
Advertisement

Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager en Star Trek: Enterprise zijn allemaal geregistreerde trademarks van CBS Corporation. Memory Alpha is op geen enkele manier geassocieerd met of gesteund door CBS. Memory Alpha is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Memory Alpha geeft niet de suggestie dat het werk dat op deze website gerepresenteerd is, "officieel" is of geproduceerd door of goedgekeurd door de eigenaar van voorgenoemde trademarks. Memory Alpha zal alle nodige stappen ondernemen om zeker te maken dat enig gebruik van de trademarks het publiek van deze website op geen enkele manier verward over de herkomst van de trademarks. Memory Alpha claimt niet Star Trek te bezitten of enige naam die hiermee verbonden is. Afbeeldingen die op deze site weergegeven worden zijn copyright van Paramount Pictures (in het geval van screenshots en dergelijke afbeeldingen) of de maker van deze afbeelding (in het geval van fan-made artwork). Bezoekers aan deze site mogen deze afbeeldingen downloaden voor persoonlijk gebruik, zolang ze niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, en herkomst duidelijk vermeld wort.

Memory Alpha Inhoud[]

Tekst Inhoud[]

Het staat een ieder vrij de tekst inhoud van Memory Alpha te gebruiken in websites, artikelen of andere vorm van publicatie, onder de voorwaarde dat je de richtlijnen volgt van het Creative Commons License, die de volgende eisen stelt:

  1. je mag de werken niet voor commerciële doeleinden gebruiken,
  2. je moet de bron van het originele artikel aangeven, en
  3. voor verder gebruik moet je anderen wijzen op de licentie voorwaarden van ons werk.

Als je het artikel simpelweg dupliceert, kun je aan de tweede en derde voorwaarde voldoen door een link terug naar het Memory Alpha artikel te geven.

Wanneer je de tekst aanpast, moet je het artikel als bron aangeven en toegang bieden tot de originele versie van het artikel.

Belangrijk: De inhoud van deze website slaat niet op de originele werken en trademark namen! De Star Trek titels en geassocieerde namen zijn uitsluitend het eigendom van Paramount Pictures. De administrators van Memory Alpha geloven dat de werking van deze website valt onder de definitie van "fair use" onder de United States Copyright wetten.

Zie ook: Waarom Memory Alpha niet het GFDL gebruikt.

Afbeeldingen en andere Media[]

Afbeeldingen die zijn weergegeven op Memory Alpha blijven het eigendom van hun originele makers en zijn enkel op deze site gebruikt als illustratie onder "fair use" richtlijnen. Tenzij de originele auteur direct toestemming daarvoor geeft, vallen afbeeldingen niet onder de Creative Commons License. In alle gevallen moeten de afbeeldingen begeleid zijn door een specifieke noot met:

  • vernoeming van de originele auteur van de afbeelding of andere media-file (als de file door fans gemaakt is) inclusief een link naar waar de originele auteur bereikt kan worden, of
  • de originele bron van de afbeelding of andere media file (als de file afkomstig is van een officieel Star Trek werk, zoals screenshots en sound bytes).

Je moet ook informatie toevoegen over:

  • of de file naar Memory Alpha is geupload met specifieke permissie van de auteur, of onder fair use regels, en
  • de bron van de file, of dat nu een specifieke aflevering, film, boek, ander officieel werk, website of ander medium is.

Zie ook: Memory Alpha:Afbeeldingen richtlijn.

Bijdragers' Rechten en Plichten[]

Wanneer je materiaal bijdraagt aan Memory Alpha geef je het daarmee vrij aan het publiek onder de Creative Commons License. Om materiaal bij te dragen moet je dus in de positie zijn dit vrij te geven, wat betekent dat

  • jij het copyright van het materiaal bezit, bijvoorbeeld als je het zelf geschreven hebt, of
  • je het verkregen hebt van een bron die vrij geven onder de Creative Commons License toe staat, bijvoorbeeld omdat het materiaal publiek is of zelf onder de Creative Commons Licens is gepubliceerd.

In het eerste geval houdt jij copyright op het materiaal. Je kunt het later herpubliceren. In het tweede geval, waarna je materiaal gebruikt van een externe Creative Commons License, als een vereiste van het GFDL, moet je het auteurschap erkennen en een link geven naar de netwerk locatie van het origineel.

Het Gebruik van Werk van Anderen met Copyright[]

Wanneer je een deel van een werk met copyright gebruikt onder "fair use", of wanneer je speciale ontheffing krijgt om werk met copyright te gebruiken onder de voorwaarden van onze licentie, moet je dat feit noteren (samen met namen en data). Het is ons doel zoveel mogelijke materiaal van Memory Alpha vrij te kunnen herdistribueren (binnen de grenzen van copyright wetten), dus originele afbeeldingen en geluiden vrijgegeven onder het Creative Commons License of uit het publieke domein zijn natuurlijk beter dan mediafiles met copyright onder fair use.

Gebruik nooit materialen die het copyright van anderen overtreden. Dit kan legale consequenties inhouden en het project ernstig beschadigen. Als je twijfelt, schrijf het dan zelf.

Bedenk dat copyright wetten de creatieve expressie van ideeën regelt, niet de ideeën of informatie zelf. Het is dus prima om een encyclopedie artikel te lezen, in je eigen woorden na te vertellen, en in te zenden naar Memory Alpha.

Als je een copyright overtreding tegenkomt[]

Het is niet het werk van alledaagse gebruikers van Memory Alpha om als politie op te treden en copyright overtredingen te zoeken, maar als je er een vermoedt, hoor je dat op zijn minst aan te geven op de pagina of de Overleg pagina. Anderen kunnen de situatie dan inschatten en actie ondernemen als dat nodig is. Het handigste wat je kunt leveren is een URL of andere referentie naar wat jij de bron van de tekst vermoedt.

Sommige gevallen zullen vals alarm blijken. Als de gebruiker die de tekst in zond bijvoorbeeld de copyright houder was van de bron ergens anders onder andere voorwaarden, houdt dat nog niet zijn recht in om de tekst hier te plaatsen onder de Creative Commons License. Ook kun je tekst op het web vinden die van Memory Alpha afkomstig was. In beide gevallen is het verstandig een notitie te maken in de Overleg pagina zodat hetzelfde valse alarm niet meer voorkomt.

Als een deel van de inhoud van de pagina echt een overtreding is, moet dat deel verwijderd worden, en een noot hiervan moet op de Overleg pagina komen met de originele bron er bij. Als de permissie van de auteur later toch verleend wordt, is het geen probleem en kan de tekst weer hersteld worden.

Als alle inhoud van een pagina een vermoedelijke overtreding is, moet het voortbestaan van de pagina overlegd worden in mogelijke copyright overtredingen. Als na een week sinds de datum van de melding de pagina nog steeds een overtreding lijkt, kan het verwijderd worden van de database.

In extreme gevallen, wanneer gebruikers herhaaldelijke copyright beschermd materiaal inzenden zonder toestemming, en na verschillende waarschuwingen, kan een dergelijke gebruiker geblokkeerd worden om het project te beschermen.

Vermoeden van Copyright Overtreding[]

Memory Alpha vraagt dat, als eigenaars van copyrighted materiaal vermoeden dat hun werk illegaal wordt overtreden, ze een lijst maken van alle elementen die volgens hen in overtreding zijn, samen met de redenering waarom die elementen in overtreding zijn, en deze doorsturen naar Memory Alpha's aangewezen agent. Lever daarbij a.u.b. een persoonsnaam met een adres en e-mail adres als dit mogelijk is, voor een antwoord en verdere correspondentie.

Advertisement