Memory Alpha
Advertisement

«- Beleid en richtlijnen

Wanneer je een nieuw Memory Alpha artikel begint, is het belangrijk om het onderwerp te definiëren en te beschrijven.

  • Het definiëren van een concept houdt niets anders in, dan ervoor te zorgen dat de betekenis van het onderwerp niet verward kan worden met iets anders,je beschrijft precies wat je onderwerp wel en wat het niet is en wat de relatie is van het concept in relatie tot andere concepten in dezelfde klasse. Hiermee bepaal je de reikwijdte van een concept.
  • Een beschrijving verschilt daarin van een definitie dat het de eigenschappen van een concept beschrijft i.p.v. de relatie met andere concepten binnen die klasse. Een beschrijving zonder definitie is niets meer dan een anekdote.[1]

Als na het definiëren en beschrijven je artikel langer is dan één pagina, gebruik dan de rest van je openings paragraaf voor een samenvatting.

Voor meer informatie zie: wees duidelijk

Advertisement