Memory Alpha
Advertisement

«- Beleid en richtlijnen

Subpagina's worden gemaakt door het "forward slash" ("/") teken in de artikel titel te zetten, op deze manier lijkt het alsof er een directory structuur bestaat (zoals "http://www.memory-alpha.org/en/index.php/"). Sommige wikiwiki's gebruiken subpagina's om hun informatie te organiseren, een voorbeeld hiervan is Starship/Starfleet. Deze methode om pagina's te benoemen is zeer omslachtig, daarom krijgt een artikel de titel zoals je hem tijdens een conversatie zou uitspreken, b.v. Lijst van Starfleet sterrenschepen.

Er zijn twee uitzonderingen waar subpagina's acceptabel zijn, dit zijn de gebruikers pagina en de overleg pagina. Op de gebruikers pagina kan het gebruikt worden omdat de gebruiker maar één pagina tot zijn beschikking heeft, subpagina's kunnen dan helpen om zijn/haar inforatie te organiseren. Op overleg pagina's mogen subpagina's gebruikt worden om oude discussies te archiveren zodat in de toekomst hieraan gerefereerd kan worden.

Advertisement