«- Memory Alpha:Verwijderings beleid

Lees a.u.b. eerst Memory Alpha's beleid over het omgaan met mogelijke copyright overtredingen voordat je een artikel aan deze pagina toevoegt! Hier gemelde artikelen kunnen verwijderd worden na tenminste twee extra stemmen voor verwijdering, of na een wachttijd van tenminste zeven dagen.

Plaats ook de verwijderingsboodschap bij afbeeldingen en artikelen die hier vemeld staan. Gebruik {{msg:copyvio1}}, of een dergelijke boodschap.

Verwante pagina's: Verwijderingsbeleid voor administrators, Afbeeldingen voor verwijdering, Pagina's voor ogenblikkelijke verwijdering, Stemmen voor verwijdering, Mogelijke copyright overtredingen, Deletion log

(Stijl noot: Plaats naam en tijd samen met vermelding onderaan de lijst, gebruik vier golfjes ("~~~~").)


Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.