Wikia


«- Memory Alpha:Beleid en Richtlijnen

Soms is het nodig om pagina's of andere media te verwijderen uit Memory Alpha's database. Hoewel gebruikers een pagina kunnen legen (alle tekst verwijderen), blijft die tekst bestaan in de geschiedenis pagina waar andere gebruikers het kunnen zien - en ook terugplaatsen mochten ze dat willen. Wordt een pagina echter verwijderd, dan verdwijnt alle inhoud, inclusief Voorgeschiedenis, uit de wiki.

Enkel administrators kunnen pagina's in Memory Alpha verwijderen en onverwijderen. Er wordt van hen verwacht dat zij de juiste beslissing nemen of een pagina verwijderd moet worden of niet. De Administrators moeten echter ook het onderstaande proces volgen waarin dergelijke beslissingen worden gemaakt.

Verwijderde pagina's kunnen ook door de Administrators terug geplaatst worden, enkel wanneer daar een duidelijke roep voor is in Stemmen voor onverwijdering. Dit is als het ware een beveiliging tegen het permanent verwijderen van artikelen. Zie het Onverwijderings beleid voor meer informatie.

Een pagina verwijderen is geen kleine stap!

Zie ook: Omgaan met mogelijke copyright overtredingen

Procedure voor Verwijdering Edit

Verwijdering aanvragen Edit

Om aan te vragen dat een pagina verwijderd wordt, kun je het op de juiste pagina aangeven:

Sommige van deze pagina's hebben verschillende procedures. Als dit het geval is, wordt de procedure op de pagina zelf uitgelegd.

Iedereen kan een pagina aangeven voor verwijdering op een van bovenstaande pagina's. Wanneer je een pagina aangeeft, geef dan ook duidelijk aan waarom je vindt dat de pagina verwijderd moet worden. Gedurende een bepaalde tijd blijft de melding staan, terwijl gedurende die tijd gebruikers voor of tegen de verwijdering kunnen stemmen.

Na een bepaalde periode (meestal 7 dagen, maar dit varieerd) kan de pagina verwijderd worden door een Administrator - slechts dan wanneer een ruw consensus voor verwijdering is bereikt.

Stem inrichting Edit

Wanneer je jouw mening toevoegt, voeg dan je mening, je redenatie en handtekening met ~~~~ toe. Hier zijn een paar tips voor verwoording:

 • Verwijderen
 • Houden
 • Redirect naar [[artikel]]
 • Mengen met [[artikel]] en verwijderen
 • Mengen met [[artikel]] en redirecten
 • Anders (een andere actie)
 • Commentaar (niet een stem)

Vertraging Edit

De vertraging is de hoeveelheid tijd dat een artikel kandidaat voor verwijdering moet blijven voor het door een Administrator verwijderd kan worden. Dit geeft andere leden de gelegenheid commentaar te leveren of verwijdering de juiste actie is.

De rest van dit beleid (tot Kandidaten voor onmiddelijke verwijdering) staat nog niet vast en wordt bediscussieerd in het Engelse en:Memory_Alpha_talk:Deletion_policy.

Om aan te vragen dat een artikel of afbeelding wordt verwijderd

 • Wordt de stem van een lid als geldig verklaard wanneer dit lid:
  • tenminste een week heeft bestaan, en
  • tenminste 15 kleine wijzigingen heeft gedaan.
Ongeacht bovenstaande voorwaarden kan de originele auteur van het artikel een keer stemmen.

Na de tien dagen, wanneer een meerderheid van 2/3 stemt om te verwijderen, zal de pagina verwijderd worden. Anders zal de pagina behouden blijven. De pagina zal ook behouden blijven als het na de melding voldoende verbeterd is en de reden voor de melding niet langer geldig is.

Kandidaten voor onmiddelijke verwijdering Edit

Er zijn een paar uitzonderingen op de regel van tien dagen:

 1. Ongebruikte Redirects.
 2. Geen bruikbare inhoud of Voorgeschiedenis (bijv. "ehwufw"). (Zie overduidelijke onzin.)
 3. Test pagina's (bijv. "Kan ik hier echt een pagina maken?")
 4. Puur vandalisme (zie Omgaan met vandalisme.)
 5. Zeer korte artikelen met geen of nauwelijks een definitie of context.
 6. Herschreven inhoud dat eerder volgens dit beleid verwijderd werd. Dit geld niet voor onverwijderde pagina's (Zie Onverwijderings beleid.)
 7. Pagina's die enkel gecreerd en bewerkt zijn door verbannen leden (Zie Bans en blokkeringen.)
 8. Memory Alpha leden pagina's die per ongeluk in het algemene artikel gedeelte zijn gekomen. Verplaats inhoud echter wel naar lid pagina en wacht misschien een dag of twee voor verwijdering van ontstane redirect.

Administrators kunnen ook pagina's verwijderen voor de volgende technische redenen:

 1. Een redirect verwijderen zonder bruikbare Voorgeschiednis om plaats te maken voor een niet-omstreden verhuizing.
 2. Een pagina tijdelijk verwijderen om pagina voorgeschiedenis te mengen na een cut and paste verhuizing.

In deze gevallen kunnen Administrators er voor kiezen pagina's te verwijderen zonder het te melden op Stemmen voor verwijdering, of als het slechts een paar dagen op SvV heeft gestaan. Als je een kandidaat vindt voor versnelde verwijdering en je geen administrator bent, voeg het dan toe aan Pagina's voor ogenblikkelijke verwijdering.

Vergeet niet dat copyright overtredingen geen kandidaat zijn voor versnelde verwijdering.

Ideaal gezien is het het beste wanneer een Administrator na het verwijderen van een test-pagina een kleine tekst plaatst op de Overleg pagina van de auteur waarin hij zijn acties uitlegt en de inhoud bewaardt en in de Zandbak plaatst voor verdere tests. En vergeet niet, Wees beleefd tegen nieuwe leden!

"Kandidaat voor verwijdering" boodschap Edit

Wanneer je een pagina hebt toegevoegd aan Stemmen voor verwijdering en je denkt dat het een tijd zal duren voor het verwijderd wordt (dus niet ogenblikkelijk), is het goeie stijl om mensen te laten weten dat het verwijderd kan worden. De beste manier is door de volgende of een dergelijke boodschap boven de inhoud van de pagina te plaatsen:

{{msg:deletion}}

Hopelijk zal dit verwarring voorkomen over waarom de pagina verwijderd werd. Bedenk wel: Mogelijke copyright overtredingen hebben een andere boodschap. Gebruik hier een van de copyright boodschappen ( {{msg:copyvio1}} ) van de MediaWiki custom messages.

Een melding uit SvV verwijderen Edit

Als er besloten is tot een andere actie dan verwijdering, laat dan de melding een paar dagen staan op stemmen voor verwijdering. Dit voorkomt dat dezelfde pagina meerdere keren gemeld wordt.

In sommige gevallen is de discussie voor verwijdering behulpzaam bij het ontwikkelen van die pagina, of om te voorkomen dat de pagina in de toekomst opnieuw gemeld wordt. In deze gevallen kun je het beste de discussie verplaatsen naar het artikel's Overleg pagina waar het gearchiveerd kan worden. (Je kunt ook een sub-pagina gebruiken, zoals [[Overleg:NAAM/verwijdering]]

Maak altijd een duidelijke samenvatting wanneer je de SvV pagina bewerkt, zodat wijzigingen duidelijk in de geschiedenis pagina komen voor het geval een discussie niet goed gearchiveerd werd.

Wat te plaatsen op SvV Edit

Als een artikel niet onder een van bovenstaande categorieen valt voor ogenblikkelijke verwijdering, kan de pagina niet verwijderd worden voor eerst op de Stemmen voor verwijdering pagina bediscussieerd te worden. Er zijn echter ook pagina's die helemaal niet gemeld moeten worden, maar gehouden en verder ontwikkelt.

Zie ook Edit

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Memory_Alpha:Verwijderings_beleid?oldid=97398"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.