Memory Alpha
Advertisement

Minister is een titel die gegeven wordt aan een vertegenwoordiger van een regering of organisatie. In een politieke structuur hebben ministers de zeggenschap over een bepaalde afdeling (zoals landbouw)

In de 22e eeuw werkten ministers in het Vulcan hoge commando onder de verantwoordelijkheid van een administrator. (ENT: "Kir'Shara", "United") Deze titel was in de 24e eeuw nog steeds in gebruik toen het hoofd van de Vulcan veiligheidsdienst, ook bekend als de V'Shar, de titel minister had. (TNG: "Gambit, Deel II")

De belangrijkste posities in de Bajoran voorlopige regering werden door ministers bezet die vergaderden in de Kamer van ministers, onder leiding van de premier. (DS9: "The Siege", "Rapture," en verder) Ook is er binnen de Bajoran regering een minister van staat. (DS9: "Duet")

Ministers[]

Advertisement