Memory Alpha
Advertisement
NGC 321
NGC 321.jpg
Type: Cluster

NGC 321 is een sterrencluster waarin de planeten Eminiar VII en Vendikar liggen.

In 2267 stuurde de Federatie ambassadeur Robert Fox om over een verdragshaven te onderhandelen. De Federatie maakte zich zorgen over de vele doden in de sector en probeerde door middel van deze haven het gevaar te verminderen. Uiteindelijk bleef Fox op Eminiar om te helpen met de onderhandelingen over een vredesverdrag dat de al vijf eeuwen durende oorlog tussen de Eminians en de Vendikar zou beëindigen. (TOS: "A Taste of Armageddon")

In de New General Catalogue is NGC 321 een ver weg gelegen sterrenstelsel. Latere Star Trek afleveringen bevestigen echter dat de afstand te groot was om hierheen te reizen.
Zie ook: NGC
Advertisement