Memory Alpha
Advertisement
Nirak
Ras: Vulcan
Geslacht: Man
Beroep: Soldaat

Nirak was een Vulcan soldaat die leefde voor de Tijd van de Opstanding.

In het verhaal van Nirak wordt verteld dat hij de wacht hield bij de poorten van Gol en een naderend leger aanzag voor een zandstorm.

Het leger verwoestte de stad, maar spaarde Nirak's leven. Zijn naam zou later binnen de Vulcan taal een synoniem worden voor "stommeling". (ENT: "Kir'Shara")

Advertisement