Wikia


Logo Obsidian

De Obsidian orde was de primaire inlichtingendienst van de Cardassian unie. Als één van de meest meedogenloze en doeltreffende organisaties in het kwadrant, overschaduwde de Obsidian orde zelfs de Romulan Tal Shiar in het verzamelen van inlichtingen en heimelijke operaties. Bijna alle Cardassians leefden in angst voor de Obsidian orde, wiens constante observatie al had geleid tot talrijke eliminaties van "verraders". Er wordt beweerd dat een Cardassian burger niet een maaltijd kan eten zonder dat elk bord wordt gecontroleerd. (DS9: "The Wire")

De Obsidian orde was opgericht in de 19e eeuw onder de theoretische autoriteit van de burger Detapa raad. De praktijk was echter dat de Obsidian orde en het Cardassian centrale commando compleet autonoom opereerden. De Obsidian orde was verantwoordelijk voor zaken als veiligheid en spionage en daarom was het verboden om gebruik te maken van wat voor militaire apparatuur dan ook. De Obsidian orde en het centrale commando kwamen in aanvaring met elkaar, zeker aangezien leden van het Cardassian militaire apparaat niet gevrijwaard waren van ondervragingen van de Obsidian orde. (DS9: "Defiant")

De organisatie was opgedeeld in semiautonome cellen, die van elkaar geïsoleerd waren, zodat de gevangenneming van een agent niet tot gevolg had dat de gehele organisatie in gevaar werd gebracht. (DS9: "When It Rains...") Bepaalde agenten hadden ook een hersenimplantaat zodat ze beter tegen marteling konden. DS9: "The Wire") Ze hebben ook een substantie ontwikkeld, genaamd promazine, die agenten gebruiken als ze gevangen worden genomen. (DS9: "Covenant")

In 2371 was de Obsidian orde verantwoordelijk voor de ontvoering en daaropvolgende plastische chirurgische ingreep van Kira Nerys, in een operatie om legate Tekeny Ghemor te ontmaskeren als een sympathisant van de Cardassian dissidentenbeweging. (DS9: "Second Skin") De orde saboteerde ook de poging van de USS Defiant om een silithium geladen komeet te verdampen, die op weg was naar Bajoran wormgat, in een poging om het vredesverdrag tussen Cardassia en Bajor te ondermijnen. (DS9: "Destiny")

Founders Homeworld Attacked
De Stichters thuiswereld onder vuur

In hetzelfde jaar nam de Obsidian orde deel aan een grote operatie om gezamenlijk met de Tal Shiar een aanval uit te voeren op de Stichters thuiswereld. De orde bouwde een aantal oorlogsschepen in het Orias systeem, onder het toezicht van het voormalige Orde lid Enabran Tain en zonder dat het centrale commando hier weet van had. (DS9: "Improbable Cause") De aanval mislukte achter door een vormverwisselaar infiltrant en de gehele vloot werd vernietigd in een hinderlaag, gelegd door de Jem'Hadar. (Zie: Slag om de Omarionnevel) Door deze gebeurtenis werd de orde dusdanig verzwakt, dat deze in feite ophield te bestaan. (DS9: "The Die Is Cast") Mede hierdoor werd het centrale commando in 2372 door een burgeropstand omver geworpen en werd de Detapa raad in ere hersteld. (DS9: "The Way of the Warrior")

Nadat de Cardassian unie zich had aangesloten bij de Dominion, werd de rol van de Obsidian orde overgenomen door de veiligheidsdienst van de Dominion en de Cardassian inlichtingendienst. (DS9: "Rocks and Shoals")

Geheim AgentenEdit

Ordes van de Cardassian wacht
Eerste ordeTweede ordeDerde ordeVierde ordeVijfde ordeZesde ordeZevende orde
Achtste ordeNegende ordeElfde ordeTwaalfde ordeObsidian orde

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Obsidian_orde?oldid=97059"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.