Memory Alpha
Advertisement
Onderofficier onderscheidingstekens
Tmp po.png
Starfleet, 2270s
Mov po1.png
Starfleet (PO 1e klasse), 2280s tot begin 23e eeuw
Mov po2.png
Starfleet (PO 2e klasse), 2280s tot begin 23e eeuw
Bestand:Mirror enlisted.png
Terran Starfleet, Spiegel universum

De rang onderofficier is een onderofficier marine rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Deze rang is hoger dan een bemanningslid en valt onder een hoofd onderofficier. Deze rang is vergelijkbaar met de infanterierang van korporaal. De onderofficier 2e klasse is echter gelijk aan die van sergeant en de 1e klasse is gelijk aan staf sergeant.

Deze rang is de laagste die beschouwd wordt als zijnde het hebben van de verantwoordelijkheid van een "noncommissioned officer". Personeel met deze rang wordt meestal ook aangesproken met de titel die bij hun vakgebied hoort. In Starfleet kan een onderofficier aangesproken worden als yeoman of specialist.

Binnen de onderofficier rang bestaan een aantal gradaties die aangeduid worden als 1e, 2e of 3e klasse. Dit kan zowel bij hun titel of rang gebruikt worden. (dus bijvoorbeeld "onderofficier 1e klasse", "specialist 2e klasse" of "yeoman 3e klasse"

Zie ook[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement