Memory Alpha
Advertisement
Orb of time.jpg
Orb van Tijd
Orb of the Emissary.jpg
Orb van de Afgezant
Dark orb.jpg
Een donkere Orb met een Pah-wraith in 2374

Orbs, ook bekend als de Tranen van de Profeten, zijn mysterieuze voorwerpen die afkomstig zijn van de Profeten. Deze Profeten leven in de Hemelse Tempel (het Bajoran wormgat). In de laatste tienduizend jaar zijn er negen Orbs in een baan om de planeet Bajor verschenen, waardoor ze een centraal punt in de Bajoran religie werden. Volgens de Bajoran legende zijn de Orbs gestuurd om voor wijsheid en advies te zorgen.

De Orbs verschijnen als een energieveld in de vorm van een zandloper en tarten elke wetenschappelijke onderzoekmethode. Ze produceren een tijdelijke, maar heftige hallucinatie bij de Bajorans in een directe omgeving. Dit lijkt op een indirecte manier van communiceren met de Profeten. De Profeten geven echter alleen advies aan diegene die zij goedkeuren. Deze Orb ervaringen laten vaak een vorm van persoonlijk inzicht of een blik in de toekomst zien. Vele van deze ervaringen werden opgenomen in Bajoran profetieën. Na in aanraking te zijn geweest met een Orb ervaren sommigen Orb schaduwen. Vele Bajorans geloven dat dit het resultaat is als je de boodschap van de Orb genegeerd hebt.

Deze voorwerpen zorgen ervoor dat het Bajoran volk in direct contact met hun goden kan staan, waardoor ze door alle Bajorans gekoesterd worden. De Orbs worden bewaard in met juwelen behangen koffertjes die door monniken bewaard worden. Een krachtveld bied in de koffer beveiliging aan de Orb. Officieel moet de Vedek assemblee toestemming geven om een Orb ervaring aan te gaan, maar dit is slechts een formaliteit.

Tijdens de Cardassian Bezetting van Bajor werden acht van de negen Orbs gestolen. De Cardassians namen ze mee om ze bestuderen, maar ze kwamen nooit achter het doel of de functie van de Orbs. De overgebleven Orb, de Orb van Profetie en Verandering, was verstopt door kai Opaka. In 2371 werd er een vredesakkoord tussen de Cardassian unie en de Bajoran voorlopige regering getekend, maar hierdoor kwamen er geen Orbs terug op Bajor. Later kwamen er enkele, door verschillende omstandigheden, weer terug.

In 2374 ging een Pah-wraith, gedragen door Dukat, via de Orb van overdenking de Bajoran wormgat binnen. Alle Orbs werden hierna helemaal donker, waardoor er veel paniek onder de Bajoran ontstond. Ze dachten dat de Profeten hen verlaten had. De Orbs werden weer hersteld door de vondst van de Orb van de Afgezant door de Afgezant Benjamin Sisko.

Orbs[]

  • Orb van overdenking
  • Orb van profetie en verandering
  • Orb van tijd
  • Orb van wijsheid
  • Orb van de Afgezant (de "tiende" Orb)

Referenties[]

Advertisement