Memory Alpha
Advertisement

Leg het in een viedeo uit voor kinderen of domme mensen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een parallel universum (of een alternatief universum) is een apart en zelfonderhoudend universum. De reden van het bestaan van een parallel universum is het verschil in keuzes en de daaropvolgende gevolgen. Theoretisch gezien zouden er daarom oneindig veel verschillende universa moeten zijn, waarbij elke mogelijke uitkomst of elke mogelijke gebeurtenis een plaats krijgt.

Er bestaat bijvoorbeeld een parallel universum waarin kapitein Jean-Luc Picard niet van de Borg gered zal worden en weer een andere waarbij de Borg de Federatie weten te verslaan. Tevens bestaat er een waar Worf en Deanna Troi zullen trouwen. (TNG: "Parallels") Het meest voorkomende contact tussen ons universum en een parallel universum heeft betrekking op het zogeheten Spiegel universum. De eerst bekende oversteek vond plaats in het jaar 2267. (TOS: "Mirror, Mirror")

Alternatieve tijdlijnen verschillen van parallelle universa. Een alternatieve tijdlijn wordt veroorzaakt door tijdreizen binnen hetzelfde universum, waardoor de historie gewijzigd kan worden. Verschillende tijdlijnen zijn een resultaat van tijdreizen, waardoor de tijdlijn veranderd of hersteld zal worden.

Voeg me op snap: ybe1997

Referenties[]

Advertisement