Memory Alpha
Advertisement
Beck dead.jpg
Prylar Bek en Bareil Antos (voorgrond)

Prylars worden beschouwd als monniken binnen het Bajoran religieuze systeem.

Ze zijn in staat om diensten te houden en assisteren vedeks en andere hoge leden van religieuze ordes. (DS9: "Shadowplay" • "The Collaborator" • "Ties of Blood and Water")

Bekende Prylars[]

Advertisement