Memory Alpha
Advertisement

In de militaire- en burgerdiensten van vele culturen worden rangen gebruikt om de functie van het diverse personeel te onderscheiden, vaak aangeduid met onderscheidingstekens op de uniformen.

In de geschiedenis van de meeste humanoïde culturen zijn rangen gebruikt in zowel marine organisaties alsook voor de land- en luchtmacht. In de Federatie Starfleet, haar voorloper Starfleet, de Bajoran militie en de Klingon defensiemacht is er een tendens gaande om de rangen op een soortgelijke manier onder te verdelen zoals het op Aarde geregeld was. De legers van de voormalige natiestaten de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Duitsland tonen bijvoorbeeld aan hoe zij beïnvloed zijn door dit systeem. Vele andere intelligente culturen laten een andere opbouw zien, veelal gebaseerd op verschillende talen en/of culturen.

Vlagofficieren[]

FleetAdmiralNechayev.jpg
Vloot-admiraal Alynna Nechayev in 2370

Een vlagofficier is een historische marine en militaire rang en een moderne Starfleet titel. Over het algemeen refereert het aan een commodore of een hogere rang. De term geeft elke officier aan die een eskader van schepen commandeert, mogelijkerwijs in samenstelling met de schepen onder hun commando.

Starfleet generale order 15 stelt: Geen enkele vlagofficier mag zich zonder bewapende escorte in gevaarlijk gebied begeven. ("Star Trek II: The Wrath of Khan")

Starfleet vlagofficieren[]

Externe link: Vlagofficier op Wikipedia


Hoofdofficieren[]

Hoofdofficieren voeren het commando over een sterrenschip of vaste installaties.

De volgende rangen worden tot die der hoofdofficier gerekend:

Marine rang Nederlandse aanduiding Militair equivalent Nederlandse aanduiding
Vloot-kapitein Geen equivalent Geen equivalent Geen equivalent
Kapitein Kapitein Kolonel Kolonel
Commandant Kapitein-luitenant Luitenant-kolonel Luitenant-kolonel
Luitenant commandant Luitenant der eerste klasse Majoor Majoor


Junior officieren[]

Een junior officier voert niet het bevel. Vergelijkbare rangen worden bij landmachten subalterne officier genoemd.

Marine rang Nederlandse aanduiding Militair equivalent Nederlandse aanduiding
Luitenant Luitenant Kapitein Kapitein
Luitenant j.g. Luitenant der tweede klasse Eerste luitenant Eerste luitenant
Vaandrig Luitenant der derde klasse Tweede luitenant Tweede luitenant

Onderofficieren[]

Een onderofficier is een bemanningslid van een sterrenschip die geen officiersopleiding aan de Starfleet academie heeft gevolgd maar wel de leiding heeft over ondergeschikten.

Onderofficieren hebben geen officiersopleiding aan Starfleet academie gevolgd, maar hebben wel de leiding over bemanningsleden van lagere rang.

Politie rangen[]

Andere rangen[]

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement