Memory Alpha
Advertisement
Regent of Palamar.jpg
Regent van Palamar

Regent is een titel die aan iemand gegeven wordt wie namens een ander regeert, vaak omdat de daadwerkelijke heerser nog niet volwassen, afwezig of ziek is.

  • In 2267 zorgde een machtsstrijd ervoor dat de enkele uren oude Leonard James Akaar de Teer van de Tien stammen zou worden. Zijn moeder, Eleen, regeerde als regent in deze tijd en sloot een mijnakkoord met de Federatie af. (TOS: "Friday's Child")
Advertisement