Memory Alpha
Advertisement

De Romulan vloot rangen zijn afstammelingen van het oude Vulcan systeem, gebruikt door het Vulcan leger in het midden van de 22e eeuw. Het heeft enkele overeenkomsten met het rangensysteem van de Aarde. De Tal Shiar gebruikt een ander systeem, maar ze worden ook gebruikt in de vloot rangen.

Generaal/admiraal[]

Mendak.jpg
Een admiraal in 2367
Velal.jpg
Een generaal in 2375

Admiraal staat ongeveer gelijk aan een Starfleet admiraal. De Tal Shiar tegenhanger is de generaal.

 • Admiraal Alidar Jarok
 • Admiraal Mendak
 • Generaal Movar
 • Generaal Velal

Commandant/kolonel[]

RomulanCommander2266.jpg
Een commandant in 2266
ColonelLovok.jpg
Een kolonel in 2371

Commandant staat ongeveer gelijk aan een Starfleet kapitein. De Tal Shiar tegenhanger is de kolonel.

 • Commandant Tomalak
 • Commandant Toreth
 • Commandant Donatra
 • Kolonel Lovok

Ondercommandant/majoor[]

Tal.jpg
Een ondercommandant in 2268
SubCommanderT 'Rul.jpg
Een ondercommandant in 2371
Major rakal.jpg
Een majoor in 2368

De rang van ondercommandant heeft geen Starfleet tegenhanger, maar ligt ergens tussen een Starfleet commandant en een Starfleet kapitein. De Tal Shiar tegenhanger is de majoor.

 • Ondercommandant N'Vek
 • Ondercommandant Sela
 • Ondercommandant Selok
 • Ondercommandant Tal
 • Ondercommandant T'Rul
 • Ondercommandant Velal
 • Majoor Rakal

Centurion[]

TheCenturion.jpg
Een centurion in 2266
Bochra.jpg
Een centurion in 2366

Centurion staat ongeveer gelijk aan een Starfleet luitenant-commandant.

 • Centurion Bochra

Luitenant[]

Luitenant staat ongeveer gelijk aan een Starfleet luitenant.

Er zijn geen Romulan luitenanten bekend uit Star Trek, maar het bestaan van een onderluitenant lijkt dit te beweren.

Onderluitenant[]

Onderluitenant staat ongeveer gelijk aan een Starfleet luitenant j.g..

Uhlan[]

Uhlan staat ongeveer gelijk aan een Starfleet bemanningslid.

Neral had deze rang toen hij zich voor het eerst bij het Romulan leger voegde. In 2368 was hij een proconsul, maar beschreef zichzelf als een "lage uhlan". (TNG: "Unification, Deel II")

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement