Wikia


Ruafo
Ru'afo, een Son'a man
Sona Officer-2
Son'a vrouw

De Son'a zijn een narcistisch en materialistisch humanoïde ras dat afstamt van de vredelievende Ba'ku. In de 2270s probeerden ze de Ba'ku beschaving over te nemen, omdat ze niet langer zonder hoogstaande technologie wilden leven. Ze zouden echter falen en hun thuiswereld moeten verlaten. Ze vestigden zich in de Briar patch.

Na hun vertrek zouden de Son'a zich ontwikkelen tot een beschaving met een geavanceerde technologie. Ze zouden zich korte tijd bezighouden met kolonisatie, maar uiteindelijk overstappen op een nomadisch bestaan. Enkele sociologen denken dat hun agressieve gedrag te wijten is aan de wanhoop die ontstaan is door grootschalige onvruchtbaarheid. Het onvermogen om zich voort te kunnen planten zou een gevolg kunnen zijn van biologische en genetische experimenten.

Het nomadische bestaan zou er toe leiden dat ze vele andere werelden bezochten in een zoektocht naar zeldzame metalen, unieke juwelen en andere materialen. In de ogen van de Federatie is deze verzameling niet zoveel waard, maar door de denkwijze van de materialistische Son'a is het voor hen alles waard.

In veel gevallen zouden de Son'a zich schuldig maken aan grootschalige diefstal op de andere werelden. Ze namen niet alleen de mineralen mee, maar ook andere zaken. Vooral de vrouwen van de andere rassen werden geronseld om als slaven te gaan werken. In 2325 onderworpen ze de Tarlac en de Ellora. Zij zouden moeten dienen als bedienden en soldaten. De Federatie raad zou de Son'a hier verschillende straffen voor opleggen en ogenschijnlijk kwamen deze praktijken daarna niet langer voor.

De Son'a sterrenschepen waren uitgerust met onvoorspelbare, isolytische subruimte wapens. Dit in strijd met de Tweede Khitomer akkoorden. In de kolonies van de buitenliggende gebieden bij Cardassia prime en het Bajoran wormgat produceerden ze ook grote hoeveelheden van het verslavende ketracel-wit voor de Dominion. Een van de opslagfaciliteiten lag op hun buitenpost bij Devos II.

RuafoHuid
Ru'afo's huid wordt strak getrokken

Door de regeneratieve effecten van de metafasische straling in de ringen van de Ba'ku planeet verouderden de inwoners van de planeet niet meer. De Son'a deden er ook alles aan om hun levens te verlengen d.m.v. genetische manipulatie en chirurgische ingrepen. Ze brachten regelmatig bezoekjes aan faciliteiten waar hun huid strak getrokken werd en de verzamelde afvalstoffen uit hun lijf gezuiverd werd. Ondanks alles zouden de meeste Son'a in de 2370s bijna aan het einde van hun leven zijn.

In 2375 probeerde een groep Son'a, aangevoerd door Ahdar Ru'afo, de metafasische deeltjes uit de ringen van de Ba'ku planeet te bemachtigen. De planeet lag inmiddels in de ruimte van de Federatie. Om hun plan uit te kunnen voeren sloten ze een pact met Starfleet admiraal Matthew Dougherty. Laatstgenoemde wist de Federatie raad er onder valse voorwendselen van te overtuigen dat het plan uitgevoerd zou kunnen worden binnen de bestaande wetten van de Federatie. De Son'a ontwikkelden een metafasische verzamelaar om de deeltjes te oogsten, maar het neveneffect van de verzamelaar zou de planeet onbewoonbaar maken. Ze stemden toe om de Starfleet procedure te volgen en de Ba'ku beschaving te verplaatsen naar een andere wereld. Hier zouden ze een verborgen Federatie holoschip voor willen gebruiken.

Sona battle cruiser aft
Een Son'a gevechtskruiser tijdens de Slag om de Briar patch

Het echte plan kwam boven water drijven toen luitenant-commandant Data van de USS Enterprise-E het holoschip ontdekte en neergeschoten werd door een Son'a soldaat. Kapitein Jean-Luc Picard dreigde de ware aard van hun operatie door te spelen aan de Federatie, nadat hij met een aantal bemanningsleden naar de oppervlakte van de planeet was getransporteerd. Ru'afo zou hierop reageren door enkele oorlogsschepen achter de Enterprise aan te sturen, voordat zij de Federatie raad zouden kunnen bereiken. Dit zou later bekend worden als de Slag om de Briar patch. Hij wilde de Ba'ku onder dwang van de planeet verwijderen, maar zijn poging werd door de bemanning van de Enterprise tenietgedaan.

Ru'afo wilde niet langer wachten met zijn plan en stelde zijn metafasische verzamelaar in dienst. Gelukkig wist Picard de opstarting te vermijden en zette de zelfvernietiging in werking. Hij werd hierbij geholpen door de rechterhand van Ru'afo, Gallatin. Door de verkregen informatie van de Enterprise trok de Federatie raad hun steun voor het project in. Uiteindelijk zouden enkele Son'a ervoor kiezen om zich weer bij het Ba'ku volk te voegen. ("Star Trek: Insurrection")

Tijdens de laatste dagen van de Dominion oorlog stuurde Weyoun een aantal Dominion oorlogsschepen naar de Son'a buitenpost op Devos II. Ze werden hier naartoe gestuurd, omdat de Federatie achter de locatie van de nieuwe ketracel-wit faciliteit waren gekomen. Damar was het hier niet mee eens, omdat hij vond dat de Son'a de faciliteit best zelf konden beschermen. (DS9: "Penumbra")

Hoewel de rol van de Son'a voor het eerst genoemd werd in Star Trek: Insurrection vond Weyoun's bevel om de schepen naar de ketracel-wit faciliteit te sturen waarschijnlijk daarna pas plaats. Hiermee wordt duidelijk dat niet alle Son'a teruggekeerd zijn naar de Ba'ku wereld.

Vice-admiraal Kathryn Janeway maakte later grapjes over Picard's ontmoeting met de Son'a. Ze zei dat hij altijd de makkelijke taken kreeg. ("Star Trek: Nemesis")

Zie ookEdit

KaraktersEdit

SchepenEdit

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Son%27a?oldid=81284"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.